Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Авторски надзор по време на строителството за обект: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с.Шумата, община Севлиево“Предмет на обществената поръчка е предоставяне на услуга по осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на ОУ "В.Левски" с.Шумата, общ.Севлиево, съгласно изискванията на чл.162 от ЗУТ. Авторският надзор се осъществява по всички части на инвестиционния проект. Процедурата е по реда на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП

Създадена на 22.10.2018г.

Поръчката е публикувана под номер в РОП 

 
00189-2018-0025

  Обявление за приключен договор ОП-32/30.10.2018 год. Дата на качване: 26.07.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 21.11.2018

 Договор № ОП-32 Дата на качване: 21.11.2018

 Решение за определяне на изпълнител Дата на качване: 30.10.2018

 Доклад Дата на качване: 30.10.2018

 Протокол Дата на качване: 30.10.2018

 Покана до Консорциум "Милтиплекс инженеринг-Лайф енерджи" Дата на качване: 23.10.2018

 образци Дата на качване: 22.10.2018

 Решение за откриване Дата на качване: 22.10.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Заседание на Общински съвет
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi