Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1, предложение 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В УПИ III, КВ. 11 ПО ПЛАНА НА ГР. СЕВЛИЕВО"Извършването на СМР трябва да се осъществи в масивна едноетажна сграда, находяща се в УПИ III, кв. 11 по плана на гр. Севлиево. В нея са разположени 4 броя стаи, коридор, фоайе, 2 броя санитарни помещения и складови помещения. Предмет на настоящата поръчка е частична подмяна на дограмата, частична подмяна на осветителни тела, ремонт на санитарни помещения и вътрешно боядисване.

Настоящата поръчка е публикувана в РОП под номер:

00189-2018-0022

Създадена на дата 15.10.2018г. Обявление за приключване на договор Дата на качване: 13.03.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 23.11.2018

 Техническо и ценово предложение Дата на качване: 23.11.2018

 Договор № ОП-33 Дата на качване: 23.11.2018

 Решение за определяне на изпълнител Дата на качване: 26.10.2018

 Доклад Дата на качване: 26.10.2018

 Протокол Дата на качване: 26.10.2018

 Техническо задание Дата на качване: 15.10.2018

 Образци Дата на качване: 15.10.2018

 Покана Дата на качване: 15.10.2018

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 15.10.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi