Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Конкурси

 ЦНСТДМУ - гр. Севлиево търси да назначи детегледачла Дата на качване: 29.05.2024

 Община Севлиево търси да назначи шофьор на 4-часов работен ден по проект № BG05SFPR002-2.003-0087 - „Равен шанс за всички деца от община Севлиево“ Дата на качване: 21.05.2024

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Главен специалист „Кадастър и техническо обслужване“, отдел „Кадастър и регулации“ Дата на качване: 26.04.2024

  ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ „ЮРИСКОНСУЛТ ТСУ“ Дата на качване: 26.04.2024

  ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Експерт „Обществени поръчки“ в отдел „Строителство, ремонти и обществени поръчки“ Дата на качване: 26.04.2024

 Община Севлиево търси да назначи Ръководител на Общностен център по проект № BG05SFPR002-2.003-0087 - „Равен шанс за всички деца от община Севлиево“ Дата на качване: 24.04.2024

 Община Севлиево обявява КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „АСЕН И ИЛИЯ ПЕЙКОВИ“ – СЕВЛИЕВО Дата на качване: 10.04.2024

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Инспектор в Звено „Инспекторат“ Дата на качване: 21.03.2024

 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ) „Добрина“, гр.Севлиево Дата на качване: 29.02.2024

 Протокол за допуснатите и недопуснатите до интервю за експерт Здравеопазване Дата на качване: 26.02.2024

 Конкурсът за заемане на длъжността Директор на Градска художествена галерия „Асен и Илия Пейкови“ - Севлиево е прекратен Дата на качване: 01.02.2024

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ „ЮРИСКОНСУЛТ“ Дата на качване: 01.02.2024

 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ) „Добрина“, гр.Севлиево обявява свободни работни места, както следва Дата на качване: 01.02.2024

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ експерт „Здравеопазване ” Дата на качване: 26.01.2024

 ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ С. БАТОШЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ САНИТАР Дата на качване: 23.01.2024

 О Б Я В Я В А КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „АСЕН И ИЛИЯ ПЕЙКОВИ“ – СЕВЛИЕВО Дата на качване: 12.01.2024

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Експерт „Обществени поръчки“ в отдел „Обществени поръчки и правно обслужване“ Дата на качване: 10.01.2024

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността вътрешен одитор в „Звено за вътрешен одит“ при Общинска администрация Севлиево /позицията е определена като подходяща за заемане от служител с трайни увреждания/ Дата на качване: 22.12.2023

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Ръководител на Звено за вътрешен одит при Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 22.12.2023

 Протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседване - Равен шанс за всички деца от община Севлиево 2 Дата на качване: 22.11.2023

 Обява № 2 за подбор на персонал за Общностен център по проект № BG05SFPR002-2.003-0087 - „Равен шанс за всички деца от община Севлиево“ Дата на качване: 14.11.2023

 Протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседване "Равен шанс за всички деца от община Севлиево" Дата на качване: 08.11.2023

 ОП „Гори и земи“ търси да назначи: ДОМАКИН Дата на качване: 23.10.2023

 Обява за подбор на персонал за Общностен център по проект № BG05SFPR002-2.003-0087 - „Равен шанс за всички деца от община Севлиево“ Дата на качване: 20.10.2023

  Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – гр. Севлиево, търси да назначи помощник възпитател Дата на качване: 11.09.2023

 Обява за работа - санитар - ДПЛУИ - с. Батошево Дата на качване: 08.09.2023

 Община Севлиево търси да назначи „Шофьор“ - категория С Дата на качване: 02.08.2023

 Община Севлиево търси да назначи „Шофьор“ - категория В Дата на качване: 02.08.2023

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Главен специалист „Архитектурно – строителен контрол“ Дата на качване: 18.07.2023

 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ) „Добрина“, гр. Севлиево обявява свободни работни места Дата на качване: 07.07.2023

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. Севлиево, търси да назначи: ДЕТЕГЛЕДАЧКА Дата на качване: 02.06.2023

 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания-Севлиево търси да назначи психолог, здравен асистент, рехабилитатор, сътрудник СД и шофьор, Заявление - ДЦПЛУ-образец Дата на качване: 11.05.2023

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания гр. Севлиево, търси да назначи : Детегледачка Дата на качване: 03.05.2023

 Дом за стари хора - с. Добромирка търси да назначи медицинска сестра Дата на качване: 20.04.2023

 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания търси да назначи психолог, здравен асистент, рехабилитатор, сътрудник Социални дейности и шофьор, Заявление - ДЦПЛУ-образец Дата на качване: 19.04.2023

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Шофьор Дата на качване: 13.04.2023

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – гр. Севлиево, търси да назначи: Помощник-възпитател Дата на качване: 31.03.2023

 Препис-извлечение от протокол за оценка от интервю за управител на ДЦПЛУ Дата на качване: 29.03.2023

 Протокол за допуснатите и недопуснатите до интервю за длъжността Управител на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания Дата на качване: 22.03.2023

 Община Севлиево обявява конкурс за управител на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - гр.Севлиево Дата на качване: 20.02.2023

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Ръководител на Звено за вътрешен одит при Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 23.12.2022

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността вътрешен одитор в „Звено за вътрешен одит“ при Общинска администрация Севлиево /позицията е определена като подходяща за заемане от служител с трайни увреждания/ Дата на качване: 23.12.2022

 ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ от конкурс за възлагане на управлението на „ОБЩИНСКИ-ПАЗАРИ-СЕВЛИЕВО“ ЕООД Дата на качване: 12.12.2022

 Препис извлечение на протокол от проведена конкурсна процедура за длъжността Главен експерт „Опазване на околната среда“ Дата на качване: 29.11.2022

  Препис извлечение на протокол от проведена конкурсна процедура за длъжността Главен експерт „Човешки ресурси“ Дата на качване: 29.11.2022

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Главен специалист „Архитектурно-строителен контрол“, в отдел„Строителство и ремонти“ Дата на качване: 25.11.2022

 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за назначаване на държавен служител на свободната длъжност Главен експерт „Човешки ресурси". Обявление на дата, час и място на провеждане на конкурса. Обявление на системата за определяне на резултатите. Дата на качване: 15.11.2022

 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за назначаване на държавен служител на свободната длъжност Главен експерт „Опазване на околната среда“. Обявление на дата, час и място на провеждане на конкурса. Обявление на системата за определяне на резултатите. Дата на качване: 15.11.2022

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОР- БАГЕРИСТ Дата на качване: 09.11.2022

 ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ от конкурс за възлагане на управлението на „БЯЛА” ЕООД, ЕИК 817022393 Дата на качване: 31.10.2022

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС за възлагане на управлението на "Общински пазари" ЕООД Дата на качване: 31.10.2022

 ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността Главен експерт „Човешки ресурси“, Дата на качване: 28.10.2022

 ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността Главен експерт „Опазване на околната среда“ Дата на качване: 28.10.2022

 ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ С.БАТОШЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ОГНЯР Дата на качване: 20.10.2022

 Протокол за допуснати и недопуснати до събеседване за позицията Медицинска сестра в ДГ Мечо Пух Дата на качване: 11.10.2022

 ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ С. БАТОШЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ОГНЯР Дата на качване: 26.09.2022

 ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ от конкурс за възлагане на управлението на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-1-СЕВЛИЕВО” ЕООД, ЕИК 107504281 Дата на качване: 20.09.2022

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – гр. Севлиево, търси да назначи: Помощник-възпитател Дата на качване: 19.09.2022

 Община Севлиево търси да назначи медицинска сестра Дата на качване: 19.09.2022

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС за възлагане на управлението на „БЯЛА“ ЕООД Дата на качване: 16.09.2022

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОР Дата на качване: 13.09.2022

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Специалист „Счетоводство и бюджет“ Дата на качване: 12.09.2022

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – гр. Севлиево, търси да назначи: Помощник-възпитател Дата на качване: 30.08.2022

 ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА – 1 и 2, С. БАТОШЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ - КАСИЕР, ДОМАКИН Дата на качване: 24.08.2022

 Конкурс за възлагане управлението на Медицински център -1- Севлиево ЕООД Дата на качване: 12.08.2022

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Работник по поддръжка / косач Дата на качване: 09.08.2022

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Главен експерт ГРАО Дата на качване: 03.08.2022

 Протокол от конкурса за длъжността „Директор“ Дата на качване: 01.06.2022

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Юрисконсулт Дата на качване: 01.06.2022

 Протокол за допуснатите и недопуснатите до интервю за експерт Здравеопазване и социални дейности Дата на качване: 05.05.2022

 Община Севлиево набира допълнително хигиенисти по проект ПАТРОНАЖНА ГРИЖА Дата на качване: 04.05.2022

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Работник по поддръжка / косач Дата на качване: 29.04.2022

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за длъжността „Директор” на Общински културен институт Градска библиотека – гр. Севлиево Дата на качване: 28.04.2022

 О Б Я В Я В А КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „АСЕН И ИЛИЯ ПЕЙКОВИ“ – СЕВЛИЕВО Дата на качване: 20.04.2022

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ експерт „Здравеопазване и социални дейности” Дата на качване: 04.04.2022

 ОБЯВЯВА конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Общински културен институт Градска библиотека – Севлиево Дата на качване: 25.03.2022

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Младши експерт „Човешки ресурси“ Дата на качване: 21.03.2022

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Специалист „Счетоводство“ Дата на качване: 21.03.2022

 Община Севлиево търси да назначи експерт Здравеопазване и социални дейности Дата на качване: 04.02.2022

 Протокол за допуснати до събеседване по позицията Хигиенист Дата на качване: 25.01.2022

 Община Севлиево търси да назначи социални асистенти и хигиенисти по проект Патронажна грижа + в община Севлиево Дата на качване: 10.01.2022

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – гр. Севлиево, търси да назначи : Помощник-възпитател Дата на качване: 04.01.2022

 ДСХ-с. Добромирка търси да назначи медицинска сестра Дата на качване: 15.12.2021

  Препис извлечение на протокол от проведена конкурсна процедура за длъжността Директор на Исторически музей гр. Севлиево Дата на качване: 13.12.2021

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Ръководител на Звено за вътрешен одит при Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 08.12.2021

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността вътрешен одитор в „Звено за вътрешен одит“ при Общинска администрация Севлиево /позицията е определена като подходяща за заемане от служител с трайни увреждания/ Дата на качване: 08.12.2021

 Община Севлиево набира допълнително социални асистенти и хигиенисти по проект-ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + Дата на качване: 06.12.2021

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ИНСПЕКТОР-РЪКОВОДИТЕЛ В ЗВЕНО „ИНСПЕКТОРАТ” Дата на качване: 26.11.2021

 Протокол за допуснати до събеседване по позицията Хигиенист по проект Патронажна грижа + в община Севлиево Дата на качване: 19.11.2021

 Община Севлиево набира социален асистент и хигиенисти по проект-ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + Дата на качване: 08.11.2021

 ДСХ-с. Стоките удължава срока за подаване на документи за подбор на социален работник и санитар Дата на качване: 04.11.2021

 ДСХ-с. Добромирка удължава срока за подаване на документи за подбор на медицинска сестра Дата на качване: 04.11.2021

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Специалист „Териториално селищно устройство“, отдел „Кадастър и регулация“ Дата на качване: 01.11.2021

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Шофьор Дата на качване: 29.10.2021

 ДСХ-с. Стоките търси да назначи социален работник и санитар Дата на качване: 21.10.2021

 ДСХ-с. Добромирка търси да назначи медицинска сестра Дата на качване: 21.10.2021

 Протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседване за длъжността ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 19.10.2021

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – гр. Севлиево, търси да назначи : Детегледач/ка Дата на качване: 18.10.2021

 ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. БАТОШЕВО търси да назначи: ОГНЯР Дата на качване: 18.10.2021

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Юрисконсулт Дата на качване: 06.10.2021

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ - Специалист „Счетоводство и бюджет“ Дата на качване: 24.09.2021

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СЕВЛИЕВО Дата на качване: 13.09.2021

 Протокол за допуснатите и недопуснатите до интервю за мл. експерт лична помощ Дата на качване: 08.09.2021

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОР И РАБОТНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА Дата на качване: 25.08.2021

 Конкурс Добив на дървесина, извоз до временен склад и рампиране от Обект № 2111 Дата на качване: 13.08.2021

 Заповед конкурс - „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2021 год. на територията на Община Севлиево”, в отдели/подотдели: 107 „е“; 107 „а“; 107 „з“, 107 „л“; 107 „с“, 107 „и1“ и 107 „о“, землище с. Стоките Дата на качване: 05.08.2021

 Заповед конкурс - добив на дървесина, извоз, рампиране от обект 2109 Дата на качване: 29.07.2021

 Община Севлиево набира допълнително хигиенисти по проект ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + Дата на качване: 27.07.2021

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Младши експерт „Лична помощ“ Дата на качване: 22.07.2021

 Протокол за допуснати до събеседване- препис Дата на качване: 21.07.2021

 Протокол от събеседване за позицията Хигиенист Дата на качване: 14.07.2021

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ЯСЛЕНА ГРУПА В ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ”-ЯСЛЕНА СГРАДА, ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 14.07.2021

 Община Севлиево набира допълнителен персонал по проект-ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + за длъжността Хигиенист Дата на качване: 13.07.2021

 Община Севлиево набира допълнителен персонал по проект-ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + - Социален асистент; Работник, доставки Дата на качване: 13.07.2021

 Протокол от събеседване за обявените позции за услугата Патронажна грижа Дата на качване: 09.07.2021

 Протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседване по проект Патронажна грижа + в община Севлиево Дата на качване: 06.07.2021

 Община Севлиево набира персонал по проект-ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + -Ръководител на услугата „Патронажна грижа“; Социален работник; Психолог;Медицинска сестра; Социален асистент; Работник, доставки; Шофьор. Дата на качване: 25.06.2021

 Община Севлиево набира персонал по проект-ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + за длъжността Хигиенист Дата на качване: 25.06.2021

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Шофьор Дата на качване: 18.05.2021

 ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” В ЯСЛЕНА ГРУПА В ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ”-2, ГР.СЕВЛИЕВО Дата на качване: 05.05.2021

 СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ЯСЛЕНА ГРУПА В ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ” - 2, ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 20.04.2021

 Протокол за допуснатите и недопуснатите до интервю за мл. експерт лична помощ - 2 Дата на качване: 16.02.2021

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: Шофьор, Работник по поддръжка /косач и Работник по поддръжка Дата на качване: 09.02.2021

 Община Севлиево обявява конкурс за възлагане на частен доставчик на управлението на „Комплекс за социални услуги“, включващ „Център за обществена подкрепа” – гр.Севлиево, „Наблюдавано жилище” – гр.Севлиево и „Дневен център за деца и младежи с увреждания” – гр.Севлиево, съгласно заповед №0080 от 28.01.2021 г. на кмета на Община Севлиево Дата на качване: 03.02.2021

 Община Севлиево обявява конкурс за възлагане на частен доставчик на управлението на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ – гр.Севлиево, съгласно заповед №0079 от 28.01.2021г. на кмета на Община Севлиево Дата на качване: 03.02.2021

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Младши експерт „Лична помощ“ Дата на качване: 01.02.2021

 Протокол за допуснатите и недопуснатите до интервю за мл. експерт лична помощ Дата на качване: 28.01.2021

 Протокол за допуснатите и недопуснатите до интервю за мл. експерт СД Дата на качване: 28.01.2021

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Юрисконсулт Дата на качване: 15.01.2021

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Младши експерт „Лична помощ“ Дата на качване: 14.01.2021

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Младши експерт „Социални дейности” Дата на качване: 14.01.2021

 Заявления за услугата „Асистентска подкрепа“ Дата на качване: 08.01.2021

 Община Севлиево обявява прием на Заявления за ползване на социалната услуга „Топъл обяд“ Дата на качване: 21.12.2020

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Търси да назначи - шофьор, работник по поддръжка, спец. ТСУ Дата на качване: 02.11.2020

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Търси да назначи Координатор „Общински координационен център” Дата на качване: 24.08.2020

 Открит конкурс за възлагане извършване дейностите- Добив на дървесина- извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 2002 Дата на качване: 20.08.2020

 Заповед за отмяна на конкурс за добив на дървесина Дата на качване: 13.08.2020

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ - Шофьор Дата на качване: 03.08.2020

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Експерт „Здравеопазване и социални дейности” Дата на качване: 31.07.2020

 Препис извлечение на протокол от проведена конкурсна процедура за длъжността Директор на Детска градина „Мечо Пух“ – с. Петко Славейков Дата на качване: 30.07.2020

 Препис извлечение на протокол от проведена конкурсна процедура за длъжността Директор на Детска градина „Пролет“ – гр. Севлиево Дата на качване: 30.07.2020

 Общинско предприятие "ГОРИ И ЗЕМИ" - Открива конкурс за възлагане извършване дейностите "Добив на дървесина - извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС..." Дата на качване: 27.07.2020

 Протокол за допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за позицията Директор на Детска градина „Пролет“ – гр. Севлиево Дата на качване: 21.07.2020

 Протокол за допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за позицията Директор на Детска градина „Мечо Пух“ – с. Петко Славейков Дата на качване: 21.07.2020

 Конкурс за предоставяне на управление на външен доставчик на Комплекс за социални услуги Дата на качване: 17.07.2020

 Община Севлиево търси да назначи Работник по поддръжка /косач Дата на качване: 02.07.2020

 Община Севлиево търси да назначи Главен специалист "Кадастър" Дата на качване: 02.07.2020

 Община Севлиево търси да назначи Главен експерт "Транспортно строителство и безопасност на движението " Дата на качване: 02.07.2020

 Община Севлиево търси да назначи Главен експерт "Здравеопазване и социални дейноси" Дата на качване: 02.07.2020

 Препис извлечение на протокол от проведено събеседване за обявените свободни позиции управител и служител в „Приют за безстопанствени животни“ Дата на качване: 29.06.2020

 Протокол за допуснати и недопуснати до събеседване за обявените свободни позиции управител и служител в „Приют за безстопанствени животни“ Дата на качване: 17.06.2020

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността „Директор” на ДГ „Пролет” Дата на качване: 15.06.2020

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността „Директор” на ДГ „Мечо Пух” Дата на качване: 15.06.2020

 Протокол от събеседване за услугата Патронажна грижа - психолог Дата на качване: 04.06.2020

  Община Севлиево търси да назначи Управител в „Приют за безстопанствени животни“ Дата на качване: 01.06.2020

 Община Севлиево търси да назначи служител към „Приют за безстопанствени животни“ Дата на качване: 01.06.2020

 Протокол за допуснат до събеседване за услугата Патронажна грижа по позиции Психолог Дата на качване: 29.05.2020

 Протокол от събеседване за услугата Патронажна грижа Дата на качване: 26.05.2020

 Системата за отчитане на резултатите в конкурсната процедура за длъжността Ръководител на Звено „Вътрешен одит“ в Община Севлево Дата на качване: 22.05.2020

 Обявление за ПСИХОЛОГ по услугата Патронажна грижа Дата на качване: 21.05.2020

 Протокол за допуснати до събеседване за услугата Патронажна грижа по позиции Психолог и Асистент Дата на качване: 21.05.2020

 Съобщение за допуснатите до писмен тест кандидати за длъжността Ръководител на звено Вътрешен одит Дата на качване: 18.05.2020

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОДБОР по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево“ Дата на качване: 13.05.2020

 Протокол от проведено събедване по Патронажна грижа-Компонент 3 Дата на качване: 04.05.2020

 Обява за назначаване на социален терапевт в ЦНСТД Дата на качване: 29.04.2020

 протокол за допуснати до събеседване Патронажна грижа- Компонент 3 Дата на качване: 28.04.2020

 Съобщение до кандидатите за длъжността младши експерт „Социални дейности” в отдел „Здравеопазване и социални дейности“ Дата на качване: 23.04.2020

 Подбор на персонал по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ Дата на качване: 22.04.2020

 Съобщение до кандидатите за длъжността Ръководител на звено Вътрешен одит - относно извънредната ситуация Дата на качване: 23.03.2020

 Съобщение за допуснатите до писмен тест кандидати за длъжността Ръководител на звено Вътрешен одит Дата на качване: 13.03.2020

 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Ръководител на звено „Вътрешен одит“ в общинска администрация Севлиево Дата на качване: 09.03.2020

 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Вътрешен одитор в звено „Вътрешен одит“ в общинска администрация Севлиево Дата на качване: 09.03.2020

 Дом за стари хора, с. Добромирка, общ. Севлиево търси да назначи: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – 1 щатна бройка Дата на качване: 09.03.2020

 Общиан Севлиево търси да назначи Мл. екпсерт "Социални дейности" в Отдел "Здравеопазване и социални дейности" Дата на качване: 20.02.2020

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността вътрешен одитор в „Звено за вътрешен одит“ при Общинска администрация Севлиево /позицията е определена като подходяща за заемане от служител с трайни увреждания/ Дата на качване: 19.02.2020

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Ръководител на Звено за вътрешен одит при Общинска администрация Севлиево. Дата на качване: 19.02.2020

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ИНСПЕКТОР В ЗВЕНО „ИНСПЕКТОРАТ” Дата на качване: 14.02.2020

 Протокол от събеседване за услугата Патронажна грижа - 23.01.2020 Дата на качване: 27.01.2020

 Протокол за допуснати до събеседване за услугата Патронажна грижа по позиции Психолог и Асистент Дата на качване: 21.01.2020

 Община Севлиево търси допълнително психолог и асистенти за услугата Патронажна грижа Дата на качване: 08.01.2020

 Протокол от събеседване за услугата Патронажна грижа - 13.12.2019 Дата на качване: 17.12.2019

 Протокол за допуснати до събеседване Психолог и мед. сестра за услугата Патронажна грижа Дата на качване: 12.12.2019

 Община Севлиево търси да назначи допълнително Медицинска сестра и Психолог за услугата Патронажна грижа Дата на качване: 28.11.2019

 Протокол от събеседване за услугата Патронажна грижа Дата на качване: 28.11.2019

 Протокол за допуснати до събеседване за услугата Патронажна грижа Дата на качване: 25.11.2019

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВO ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Гледач на служебни животни към „Приют за безстопанствени животни“ Дата на качване: 22.11.2019

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ИНСПЕКТОР В ЗВЕНО „ИНСПЕКТОРАТ” Дата на качване: 22.11.2019

 Подбор на персонал за услугата "Патронажна грижа" Дата на качване: 14.11.2019

 Обява-персонал за Общностен център - декларации и заявление Дата на качване: 11.11.2019

 ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ Дата на качване: 11.11.2019

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – гр. Севлиево, търси да назначи : СОЦИАЛЕН ТЕРАПЕВТ- 1 щатна бройка Дата на качване: 04.11.2019

 ОБЯВЯВА - конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Общински културен институт Дом на културата „Мара Белчева“ при следните условия: Дата на качване: 14.10.2019

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – гр. Севлиево, търси да назначи : СОЦИАЛЕН ТЕРАПЕВТ Дата на качване: 25.09.2019

 Препис извлечение от конкурсна процедура за длъжността главен експерт ГРАО Дата на качване: 20.09.2019

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт ГРАО Дата на качване: 09.09.2019

 Община Севлиево търси да назначи служител към „Приют за безстопанствени животни“ Дата на качване: 23.08.2019

 Община Севлиево обявява конкурсна процедура за длъжността Главен експерт ГРАО в Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 23.08.2019

 Община Севлиево обявява свободна позиция за медицинска сестра в детско и ученическо здравеопазване Дата на качване: 22.08.2019

 Документация за кандидатстване по позиция Медицинска сестра Дата на качване: 22.08.2019

 Протокол и заповед за класиране от конкурс за добив на дървесина, товарене, транспортиране и разтоварване Дата на качване: 13.08.2019

 Съобщение - корекция в Условията за участие в открит конкурс за добив на дървесина,товарене,транспортиране и разтоварване Дата на качване: 25.07.2019

 Открит конкурс за добив на дървесина ,товарене,транспортиране и разтоварване . Дата на качване: 19.07.2019

 Набиране на Асистенти за изпълнение на механизма за лична помощ Дата на качване: 10.07.2019

 Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Ръководител на звено „Вътрешен одит“ -- Дата на качване: 05.07.2019

  Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: "Работник,озеленител" в Общинско предприятие "Озеленяване и благоустройство" Дата на качване: 28.06.2019

 Протокол и Заповед от Конкурс за маркиране и сортиментиране на дървесина на корен Дата на качване: 24.06.2019

 Община Севлиево набиране персонал за Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство“- гр.Севлиево Дата на качване: 24.06.2019

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Ръководител на Звено за вътрешен одит при Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 17.06.2019

 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ИНСПЕКТОР В ЗВЕНО „ИНСПЕКТОРАТ” Дата на качване: 13.06.2019

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – гр. Севлиево, търси да назначи: СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Дата на качване: 06.06.2019

  Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: "Работник,озеленител" в Общинско предприятие "Озеленяване и благоустройство" Дата на качване: 31.05.2019

 Конкурс за маркиране и сортиментиране на дървесина на корен Дата на качване: 31.05.2019

 Община Севлиево набиране персонал за Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство“- гр. Севлиево Дата на качване: 23.05.2019

  Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: "Работник,озеленител" в Общинско предприятие "Озеленяване и благоустройство" Дата на качване: 17.05.2019

  Община Севлиево набира персонал за Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство“- гр. Севлиево Дата на качване: 13.05.2019

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: "Работник,озеленител" в Общинско предприятие "Озеленяване и благоустройство" Дата на качване: 10.05.2019

 Община Севлиево набиране персонал за Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство“- гр. Севлиево Дата на качване: 02.05.2019

 Община Севлиево търси да назначи Гледач на служебни животни към „Приют за безстопанствени животни“ Дата на качване: 09.04.2019

 Община Севлиево търси да назначи служител към „Приют за безстопанствени животни“ Дата на качване: 09.04.2019

 Община Севлиево обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето Дата на качване: 02.04.2019

  Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: "Работник,озеленител" в Общинско предприятие "Озеленяване и благоустройство" Дата на качване: 29.03.2019

 Препис извлечение на протокол от проведена конкурсна процедура за длъжността Начлник отдел Кадастър и регулации Дата на качване: 21.03.2019

 Община Севлиево набиране персонал за Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство“- гр.Севлиево Дата на качване: 20.03.2019

 Община Севлиево търси да назначи гледач на служебни животни към „Приют за безстопанствени животни“ Дата на качване: 18.03.2019

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: "Работник,озеленител" в Общинско предприятие "Озеленяване и благоустройство" Дата на качване: 15.03.2019

 Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство“- гр. Севлиево търси да назначи озеленител Дата на качване: 08.03.2019

 Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел "Кадастър и регулации" Дата на качване: 01.03.2019

 Община Севлиево търси да назначи Ръководител на Звено за вътрешен одит Дата на качване: 11.02.2019

 Община Севлиево търси да назначи Началник на отдел „Кадастър и регулации“ в Дирекция „Териториално-селищно устройство“ Дата на качване: 11.02.2019

 ЦНСТД търси да назначи Възпитател – домакин Дата на качване: 04.02.2019

  Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за озеленител в Общинско предприятие "Озеленяване и благоустройство" Дата на качване: 01.02.2019

  Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство“- гр. Севлиево търси да назначи озеленител Дата на качване: 28.01.2019

  Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за наставник в Общинско предприятие "Озеленяване и благоустройство" Дата на качване: 24.01.2019

  Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство“- гр. Севлиево търси да назначи наставник Дата на качване: 21.01.2019

 Протокол за допуснати и недопуснати до събеседване за медицинска сестра - ДГ Слънце 1 Дата на качване: 21.01.2019

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за наставник и озеленител в Общинско предприятие "Озеленяване и благоустройство" Дата на качване: 18.01.2019

 Заповед-изменение датата на събеседване на конкурс за ДЦПЛУ-2019 г. Дата на качване: 14.01.2019

  Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство“- гр.Севлиево търси да назначи наставник и озеленител Дата на качване: 14.01.2019

 Община Севлиево търси да назначи Управител " Приют за бездомни животни" Дата на качване: 07.01.2019

 Община Севлиево обявява свободна позиция за медицинска сестра в ДГ "Слънце" Дата на качване: 03.01.2019

 Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство“- гр.Севлиево търси да назначи Дата на качване: 21.12.2018

 Община Севлиево търси да назначи Юрисконсулт Дата на качване: 17.12.2018

 Община Севлиево търси да назначи „Електротехник” Дата на качване: 06.12.2018

 Община Севлиево търси да назначи Главен специалист в Дирекция „Териториално селищно устройство” Дата на качване: 06.12.2018

 Общностен център за услуги за ранно детско развитие търси да назначи "Технически сътрудник - домакин" Дата на качване: 03.12.2018

 Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Дата на качване: 26.11.2018

 Община Севлиево обявява конкурс за предоставяне на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” Дата на качване: 23.11.2018

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Ръководител на Звено за вътрешен одит при Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 19.11.2018

 Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство“- гр.Севлиево търси да назначи "Работник-озеленител" Дата на качване: 12.11.2018

 Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор в общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство“ – гр. Севлиево Дата на качване: 31.10.2018

 Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Батошево търси да назначи "Помощник готвач" /по заместване/ Дата на качване: 20.09.2018

 Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство“- гр.Севлиево търси да назначи Дата на качване: 23.10.2018

 Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Батошево търси да назначи огняр за зимния период Дата на качване: 15.10.2018

 ЦНСТ с. Батошево търси да назначи касиер-домакин - на 0,5 щат в ЦНСТ-1 и 0,5 щат в ЦНСТ-2 Дата на качване: 10.10.2018

 Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство“- гр.Севлиево търси да назначи "Работник-озеленител" Дата на качване: 25.09.2018

 Дом за стари хора с. Добромирка търси да назначи "Медицинска сестра" Дата на качване: 14.09.2018

 Община Севлиево търси да назначи Младши експерт „Център за информация и услуги на граждани” Дата на качване: 12.09.2018

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Ръководител на Звено за вътрешен одит при Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 05.09.2018

 Общностен център за услуги за ранно детско развитие търси да назначи "Социален работник" Дата на качване: 09.08.2018

 Обява за набиране на персонал за Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство“- гр.Севлиево Дата на качване: 31.07.2018

 Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжностите в общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство“ – гр. Севлиево Дата на качване: 25.07.2018

 Обява за свободни позиции в Общинско предприятие "Озеленяване и благоустройство" Дата на качване: 10.07.2018

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. Севлиево, търси да назначи Медицинска сестра/Фелдшер и Домакин Дата на качване: 09.07.2018

 Препис извлечение на протокол от конкурсната процедура Младши експерт "Финанси" Дата на качване: 30.05.2018

 Община Севлиево обявява прием на документи за потребители на услугите личен и социален асистент Дата на качване: 18.05.2018

 Община Севлиево търси да назначи Инспектор в звено "Инспекторат" Дата на качване: 16.05.2018

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт „Финанси“ Дата на качване: 12.05.2018

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжостта Младши експерт „Финанси Дата на качване: 23.04.2018

 Дом за стари хора с. Добромирка търси да назначи Социален работник Дата на качване: 19.03.2018

 Дом за стари хора с. Добромирка търси да назначи Медицинска сестра Дата на качване: 19.03.2018

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността "Медицинска сестра" в ДЦВХУ „Добрина“ Дата на качване: 01.03.2018

 Община Севлиево търси да назначи "Шофьор" Дата на качване: 26.02.2018

 Община Севлиево търси да назначи Младши експерт „Протокол и връзки с обществеността” Дата на качване: 22.02.2018

 Община Севлиево обявавя конкурс за длъжността Ръководител на Звено за вътрешен одит при Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 22.02.2018

 Документация за кандидатстване по позиция "Медицинска сестра" Дата на качване: 13.02.2018

 Община Севлиево обявява свободна позиция за медицинска сестра в детско и ученическо здравеопазване Дата на качване: 13.02.2018

 Община Севлиево търси да назначи Специалист „Счетоводство и бюджет“ Дата на качване: 08.02.2018

 Община Севлиево търси да назначи "Mладежки медиатор” във връзка с изпълнение на Национална програма „Активиране на неактивни лица“ Дата на качване: 08.02.2018

 Община Севлиево конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Общински културен институт Градска библиотека – Севлиево Дата на качване: 14.12.2017

 Общинско предприятие "Обреди" търси да назначи Специалист "Обреди" Дата на качване: 11.12.2017

  Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Бюджет” в Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 27.11.2017

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. Севлиево търси да назначи "Медицинска сестра/фелдшер" Дата на качване: 21.11.2017

 Община Севлиево търси да назначи Младши експерт "ЦИУГ" Дата на качване: 20.11.2017

 Община Севлиево търси да назначи Главен специалист „Териториално селищно устройство” Дата на качване: 16.11.2017

 Община Севлиево търси да назначи Психолог по проект „Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора в община Севлиево“ Дата на качване: 06.11.2017

 Заповед за прекратяване на конкурс за длъжността „Директор” на Общински културен институт Градска библиотека – Севлиево Дата на качване: 02.11.2017

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Бюджет“ Дата на качване: 11.10.2017

 Препис извлечение на протокол от конкурсната процедура за Началник отдел "Строителство и ремонти" Дата на качване: 21.09.2017

 Препис извлечение на протокол от конкурсната процедура Главен експерт "Общинска собственост" Дата на качване: 21.09.2017

 Документи за кандидатстване за Медиатор в Общностен център за услуги за ранно детско развитие Дата на качване: 21.09.2017

 Общностен център за услуги за ранно детско развитие търси да назначи Медиатор Дата на качване: 21.09.2017

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Бюджет” в Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 20.09.2017

 Документи за кандидатстване за Социален работник в Общностен център за услуги за ранно детско развитие Дата на качване: 13.09.2017

 Общностен център за услуги за ранно детско развитие търси да назначи Социален работник Дата на качване: 13.09.2017

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – гр. Севлиево търси да назначи Социален работник Дата на качване: 12.09.2017

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт „Общинска собственост“ Дата на качване: 04.09.2017

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Строителство и ремонти“ Дата на качване: 04.09.2017

 Община Севлиево обявява прием на заявления за ползване на социалната услуга „Топъл обяд“ Дата на качване: 04.09.2017

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Строителство и ремонти” Дата на качване: 18.08.2017

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Общинска собственост” Дата на качване: 18.08.2017

 Документи за кандидатстване за позиция "Медицинска сестра" Дата на качване: 28.07.2017

 Община Севлиево обявява свободни позиции за медицински сестри в детско и ученическо здравеопазване, както следва: Детска градина „Пролет”, гр.Севлиево - 2 места и Средно училище „В.Левски”, гр.Севлиево - 1 място Дата на качване: 28.07.2017

 Община Севлиево търси да назначи "Психолог" по проект "Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора от община Севлиево” Дата на качване: 28.07.2017

  Препис извлечение на протокол от конкурсната процедура за Началник отдел "Общинска собственост" Дата на качване: 24.07.2017

  Препис извлечение на протокол от конкурсната процедура за Главен експерт "Човешки ресурси" Дата на качване: 24.07.2017

 Необходими документи за участие в подбор на персонал за Общностен център за услуги за ранно детско развитие Дата на качване: 19.07.2017

 Община Севлиево обявява подбор за Общностен център за услуги за ранно детско развитие Дата на качване: 19.07.2017

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ Дата на качване: 13.07.2017

 Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт "Човешки ресурси" Дата на качване: 05.07.2017

 Протокол от проведено интервю за набиране на персонал за ДЦВХУ "Добрина" Дата на качване: 03.07.2017

  Община Севлиево обявява конкурс за предоставяне на социална услуга Комплекс за социални услуги, включващ “Център за обществена подкрепа”, “Наблюдавано жилище” и „Дневен център за деца и младежи с увреждания” Дата на качване: 30.06.2017

 Община Севлиево търси да назначи Социален работник - организатор дейности Дата на качване: 28.06.2017

 Приложение № 1 към протокол за подбор на персонал на ДЦВХУ "Добрина" Дата на качване: 26.06.2017

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Началник отдел "Общинска собственост" Дата на качване: 26.06.2017

 Протокол № 2 от проведено интервю за позицията Ръководител на ДЦВХУ Дата на качване: 23.06.2017

 Протокол от проведен конкурс за позиция Ръководител на ДЦВХУ „Добрина“ Дата на качване: 21.06.2017

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Главен експерт "Човешки ресурси" в отдел „Финансово-счетоводен” Дата на качване: 19.06.2017

 Длъжностни характеристики за подбор на персонала на Дневен център за възрастни хора с уврежания "Добрина" Дата на качване: 15.06.2017

 Заявление за подбор на персонал за ДЦВХУ Дата на качване: 08.06.2017

 Община Севлиево обявява конкурс за персонал на ДЦВХУ „Добрина“ гр.Севлиево Дата на качване: 08.06.2017

 Община Севлиево търси да назначи Ръководител на ДЦВХУ „Добрина“ гр.Севлиево Дата на качване: 08.06.2017

 Община Севлиево търси да назначи Социален работник-координатор на пълен работен ден по проект „Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора от община Севлиево” Дата на качване: 12.05.2017

 Заявление за ползване на социална услуга по проект "Дневен център за възрастни хора с увреждания "Добрина" в община Севлиево" Дата на качване: 27.04.2017

 Информация за набиране на заявления за ползване на социална услуга по проект "Дневен център за възрастни хора с увреждания "Добрина" в община Севлиево" Дата на качване: 27.04.2017

 Препис извлечение от протокла за възлагане управлението на "Росица“ ЕООД Дата на качване: 29.03.2017

 Препис извлечение от протокла за възлагане управлението на "Бяла" ЕООД Дата на качване: 29.03.2017

 Приложения към процедурата за избор на членове на Съвета на децата Дата на качване: 27.03.2017

 Община Севлиево обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето Дата на качване: 27.03.2017

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. Севлиево търси да назначи Социален работник Дата на качване: 27.03.2017

 Община Севлиево търси да назначи Координатор "Общински координационен център" Дата на качване: 09.03.2017

 Община Севлиево обявава конкурс за възлагане управлението на „Росица“ ЕООД Дата на качване: 22.02.2017

 Община Севлиево обявава конкурс за възлагане управлението на „Бяла“ ЕООД Дата на качване: 22.02.2017

 Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността н-к отдел ГРАО Дата на качване: 20.02.2017

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността „Ръководител” на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания гр.Севлиево Дата на качване: 17.02.2017

 Община Севлиево търси да назначи Координатор „Общински координационен център” Дата на качване: 17.02.2017

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността „Директор” на Общинско предприятие „Гори и земи“ - гр.Севлиево Дата на качване: 10.02.2017

 Заявление за участие в конкурс за длъжността „Директор” на Общинско предприятие „Гори и земи“ - гр.Севлиево Дата на качване: 10.02.2017

 Община Севлиево търси да назначи Главен специалист „Общинска собственост” Дата на качване: 10.02.2017

 Декларация по чл. 17 от НПКДС Дата на качване: 03.02.2017

 Заявление за участие в конкурс Дата на качване: 03.02.2017

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване ” Дата на качване: 03.02.2017

 Община Севлиево обявява конкурс за избор на здравен медиатор Дата на качване: 18.01.2017

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – гр. Севлиево, търси да назначи Социален терапевт Дата на качване: 13.01.2017

 Община Севлиево търси да назначи технически сътрудник Дата на качване: 28.12.2016

 Заявление за участие в конкурс за здравен медиатор Дата на качване: 21.12.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за избор на здравен медиатор Дата на качване: 21.12.2016

 Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Ръководител на звено „Вътрешен одит“ Дата на качване: 12.12.2016

 Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Н-к отдел "Строителство и ремонти".doc Дата на качване: 12.12.2016

 Община Севлиево търси да назначи Специалист „Управление и стопанисване на общинските гори” Дата на качване: 28.11.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Строителство и ремонти” в Дирекция „Териториално-селищно устройство ” в Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 23.11.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Ръководител на Звено за вътрешен одит при Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 23.11.2016

 Община Севлиево търси да назначи Младши експерт „Протокол и връзки с обществеността” Дата на качване: 23.11.2016

 Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор Дирекция ХСД Дата на качване: 17.11.2016

 Препис извлечение на протокол от конкурсната процедура за старши счетоводител Дата на качване: 14.11.2016

 Препис извлечение на протокол от конкурсната процедура за старши юрисконсулт Дата на качване: 14.11.2016

 Община Севлиево търси да назначи Инспектор в звено Общински инспекторат Дата на качване: 04.11.2016

 Община Севлиево търси да назначи Домакин Дата на качване: 31.10.2016

 Документи за кандидатстване в конкурс Дата на качване: 28.10.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция „Хуманитарни и социални дейности” при Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 28.10.2016

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши счетоводител в отдел „Финансово-счетоводен“ на Общинска админинстрация Севлиево Дата на качване: 26.10.2016

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши юрисконсулт в отдел „Общинска собственост“ на Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 26.10.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Старши счетоводител в отдел „Финансово-счетоводен” Дата на качване: 07.10.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в отдел „Общинска собственост” Дата на качване: 07.10.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Ръководител на Звено за вътрешен одит при Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 07.10.2016

 Община Севлиево търси да назначи Главен специалист "Материално-техническо осигуряване" Дата на качване: 06.10.2016

 Община Севлиево търси да назначи Гледач на безстопанствени животни Дата на качване: 30.09.2016

 Заповед за определяне на изпълнител за извършване на дейности по добив на дървесина за обект с № 1603 Дата на качване: 29.09.2016

  Община Севлиево обявява открит конкурс за извършване дейности по добив на дървесина, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина, товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев от временен склад до съответния адрес на крайния потребител, посочен от Възложителя, от горски територии в Обект №1603 Дата на качване: 15.09.2016

 Протокол 4 от проведен подбор за персонал по проект "Равен шанс за всички" Дата на качване: 14.09.2016

 Приложение 1 към протокол от проведен подбор по проект "Равен шанс за всички" Дата на качване: 09.09.2016

 Протокол от проведен подбор за персонал по проект "Равен шанс за всички" Дата на качване: 09.09.2016

 Община Севлиево търси да назначи социален работник за Общностен център за услуги за ранно детско развитие Дата на качване: 31.08.2016

 Община Севлиево търси да назначи Счетоводител Дата на качване: 26.08.2016

 Протокол от проведен подбор за персонал по проект "Равен шанс за всички" Дата на качване: 19.08.2016

 Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие Дата на качване: 16.08.2016

 Община Севлиево търси да назначи Главен специалист "Материално-техническо осигуряване” Дата на качване: 15.08.2016

 Община Севлиево търси да назначи Ръководител БКС Дата на качване: 15.08.2016

 Община Севлиево търси да назначи Инспектор в Звено "Общински Инспекторат" Дата на качване: 15.08.2016

 Препис извлечение от протокол от конкурсна процедура за длъжността Началник отдел "Гражданска регистрация и админстративно обслужване" Дата на качване: 15.08.2016

 Приложение 1 към протокол от проведен подбор по проект "Равен шанс за всички" Дата на качване: 12.08.2016

 Протокол от проведен подбор за персонал по проект "Равен шанс за всички" Дата на качване: 12.08.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Строителство и ремонти” Дата на качване: 11.08.2016

 Община Севлиево търси да назначи "Системен администратор" Дата на качване: 11.08.2016

 Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване" Дата на качване: 03.08.2016

 Община Севлиево обявява прием за подбор на персонал за Общностен център за услуги за ранно детско развитие Дата на качване: 01.08.2016

 Община Севлиево търси да назначи гледач на служебни животни към „Приют за безстопанствени животни" Дата на качване: 22.07.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Началник на отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване" Дата на качване: 15.07.2016

 Община Севлиево търси да назначи Инспектор в звено "Инспекторат" Дата на качване: 15.07.2016

 Препис извлечение от протокол от конкурсна процедура за длъжността Началник отдел "Обществени поръчки и правно обслужване" Дата на качване: 04.07.2016

 Списък на оценените кандидат-потребители за ползване на социална услуга "Социален асистент" Дата на качване: 23.06.2016

 Списък на оценените кандидат-потребители за ползване на социална услуга "Личен асистент" Дата на качване: 23.06.2016

 Списък на оценените кандидати за социални асистенти Дата на качване: 23.06.2016

 Списък на оценените кандидати за лични асистенти Дата на качване: 23.06.2016

 Община Севлиево търси да назначи Младши експерт „Протокол и връзки с обществеността” Дата на качване: 21.06.2016

 Община Севлиево удължава срока за кандидатстване за длъжността "Медицинска сестра" по проект "Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора в община Севлиево" Дата на качване: 17.06.2016

 Община Севлиево удължава срока за кандидатстване за длъжността "Психолог" по проект "Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора в община Севлиево" Дата на качване: 17.06.2016

 Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Обществени поръчки и правно обслужване“ Дата на качване: 13.06.2016

 Община Севлиево търси да назначи Гледач на служебни животни към "Приют за безстопанствени животни" Дата на качване: 08.06.2016

 Протокол от проведено събеседване за длъжността Социален работник по проект „Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора в община Севлиево“ Дата на качване: 07.06.2016

 Община Севлиево обявява прием на документи за потребители на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ Дата на качване: 06.06.2016

 Община Севлиево търси да назначи персонал за предоставяне на почасови социални услуги "Личен асистент" - 35 лица и "Социален асистент" - 10 лица Дата на качване: 06.06.2016

 Община Севлиево търси да назначи "Психолог" по проект „Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора в община Севлиево“ Дата на качване: 06.06.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Социален работник по проект "Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора в община Севлиево" Дата на качване: 02.06.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Медицинска сестра по проект "Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора в община Севлиево" Дата на качване: 02.06.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Младши експерт "Протокол и връзки с обществеността" Дата на качване: 25.05.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Главен специалист "Архитектурно-строителен контрол" Дата на качване: 25.05.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Началник на отдел "Обществени поръчки и правно обслужване" Дата на качване: 25.05.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Директор на Общинско предприятие "Обреди" - гр. Севлиево Дата на качване: 20.05.2016

 Препис извлечение от протокол от конкурсна процедура за длъжността Началник отдел "Транспорт и екология" Дата на качване: 17.05.2016

 Препис извлечение от протокол от конкурсна процедура за длъжността Началник отдел "Обществени поръчки и правно обслужване" Дата на качване: 17.05.2016

 Препис извлечение от протокол от конкурсна процедура за длъжността Началник отдел Гражданска регистрация и административно обслужване Дата на качване: 19.05.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Началник отдел "Строителство и ремонти" Дата на качване: 11.05.2016

 Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел "Транспорт и екология" Дата на качване: 03.05.2016

 Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване" Дата на качване: 25.04.2016

 Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел "Обществени поръчки и правно обслужване" Дата на качване: 25.04.2016

 Община Севлиево търси да назначи Младши експерт „Протокол и връзки с обществеността” Дата на качване: 13.04.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Транспорт и екология ” Дата на качване: 13.04.2016

 Градска библиотека-Севлиево обявява конкурс за длъжността "Библиотекар" Дата на качване: 08.04.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване ” Дата на качване: 06.04.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Обществени поръчки и правно обслужване” Дата на качване: 06.04.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за възлагане управлението на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр.Севлиево Дата на качване: 16.03.2016

 Община Севлиево търси на назначи шофьор на служебен автомобил Дата на качване: 11.03.2016

 Крайно класиране за длъжността „Главен архитект” Дата на качване: 22.02.2016

 Крайно класиране за длъжността Главен експерт „Делегирани бюджети“ Дата на качване: 22.02.2016

 Община Севлиево търси да назначи Гледач в Приют за безстопанствени кучета Дата на качване: 17.02.2016

 Община Севлиево търси да назначи Управител в Приют за безстопанствени кучета Дата на качване: 17.02.2016

 Регионално депо за отпадъци-Севлиево търси да назначи технолог химик/еколог Дата на качване: 04.02.2016

 Община Севлиево търси да назначи Главен специалист „Здравеопазване и социални дейности” Дата на качване: 03.02.2016

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт „Делегирани бюджети“ в Общинска админинстрация Севлиево Дата на качване: 02.02.2016

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен архитект в Общинска админинстрация Севлиево Дата на качване: 02.02.2016

 Община Севлиево търси да назначи медицински специалисти за предоставяне на здравни услуги на потребителите на услугата „Личен асистент“ Дата на качване: 22.01.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността „Главен архитект” Дата на качване: 15.01.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Делегирани бюджети” Дата на качване: 15.01.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция „Териториално-селищно устройство” Дата на качване: 13.01.2016

 Община Севлиево обявава конкурс за възлагане управлението на „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево Дата на качване: 08.01.2016

 Община Севлиево обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Дом за стари хора - с.Добромирка Дата на качване: 30.12.2015

 Препис извлечение от протокол от конкурсна процедура за длъжността Секретар на община Дата на качване: 23.12.2015

 Община Севлиево обявява длъжността Началник на отдел „Строителство, инфраструктура, икономическо развитие и околна среда” в Дирекция „ТСУ” Дата на качване: 16.12.2015

 Община Севлиево обявява длъжността Директор на дирекция „Териториално-селищно устройство” Дата на качване: 16.12.2015

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ''Секретар на община'' в Общинска админинстрация Севлиево Дата на качване: 14.12.2015

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността „Главен архитект ” на Община Севлиево Дата на качване: 07.12.2015

 Община Севлиево търси да назначи Инспектор в звено "Инспекторат" Дата на качване: 07.12.2015

 Община Севлиево обявява конкурс на длъжността „Секретар на община” при Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 27.11.2015

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността „Директор” на Дом за стари хора - с.Добромирка, общ. Севлиево Дата на качване: 20.11.2015

 Община Севлиево търси да назначи Главен специалист „Архитектурно-строителен контрол” Дата на качване: 20.11.2015

 Община Севлиево набира документи за медиатор в услугата "Здравна консултация за деца" по проект Равен шанс за всички Дата на качване: 03.11.2015

 Заповед за класиране на кандидатите за добив на дървесина от обект 1502 Дата на качване: 23.09.2015

 Конкурс за възлагане управлението на МБАЛ “Д-р Стойчо Христов” ЕООД Дата на качване: 11.09.2015

 Конкурс за сеч и извозване на дървесина Дата на качване: 03.09.2015

 Община Севлиево обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Обединено детско заведение „Слънце“, град Севлиево Дата на качване: 19.08.2015

 Община Сервлиево обявява открит конкурс за добив на дървесина Дата на качване: 07.08.2015

 Протокол за допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за позицията „Директор” на Дом за стари хора – с. Добромирка, общ. Севлиево Дата на качване: 10.07.2015

 Открит конкурс за извършване на дейности - Добив на дървесина, извеждане на сеч, извоз до временен склад, транспортиране на дърва за огрев до краен потребител Дата на качване: 08.07.2015

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на Дирекция "Административно-правно обслужване" в Общинска админинстрация Севлиево Дата на качване: 02.07.2015

 Препис - извлечение от протокол за оценка по позицията Готвач за Детска млечна кухня Дата на качване: 18.06.2015

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Директор Дирекция "Административно правно обслужване" Дата на качване: 17.06.2015

 Протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседване по позиция Готвач - Детска млечна кухня Дата на качване: 11.06.2015

 Община Севлиево обявява конкурс за „Директор” на Дом за стари хора - с.Добромирка Дата на качване: 05.06.2015

 Допълнителна подготовка за равен старт в училище МЕДИАТОР за Лятно училище Дата на качване: 01.06.2015

 Допълнителна подтотовка за равен старт в училище ПЕДАГОГ за Лятно училище Дата на качване: 01.06.2015

 Община Севлиево търси да назначи Готвач в Детска млечна кухня Дата на качване: 29.05.2015

 Препис извлечение от протокол за мед. сестра в ОДЗ "Слънце" Дата на качване: 27.05.2015

 Препис на протокол от проведен конкурс за длъжността Директор на дирекция „УПРР” Дата на качване: 26.05.2015

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за позицията Медицинска сестра в ОДЗ "Слънце" Дата на качване: 25.05.2015

 Община Севлиево търси да назначи Младши експерт „Правно обслужване” Дата на качване: 22.05.2015

 Допълнителна подтотовка за равен старт в училище ПЕДАГОГ за Лятно училище Дата на качване: 20.05.2015

 Допълнителна подготовка за равен старт в училище МЕДИАТОР за Лятно училище Дата на качване: 20.05.2015

 Община Севлиево търси да назначи медицинска сестра за здравен кабинет в ОДЗ „Слънце” – 1, гр.Севлиево Дата на качване: 13.05.2015

 Препис извлечение от протокол от конкурсна процедура за длъжността мл. експерт "Общинска собственост" Дата на качване: 11.05.2015

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор Дирекция „Управление на проекти и регионално развитие” при Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 07.05.2015

 Община Севлиево обявява конкурс за Предагог за лятно училище Дата на качване: 04.05.2015

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Общинска собственост” в Дирекция „Финанси” при Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 27.04.2015

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Младши експерт „Общинска собственост” в Дирекция „Финанси” при Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 27.04.2015

 С П И С Ъ К НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ Дата на качване: 24.04.2015

 Община Севлиево търси да назначи Инспектор в звено Дата на качване: 21.04.2015

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция „Управление на проекти и регионално развитие” Дата на качване: 17.04.2015

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Общинска собственост” Дата на качване: 08.04.2015

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Младши експерт „Общинска собственост” Дата на качване: 08.04.2015

 Документи за кандидатите и ползвателите на услигата "Личен асистент" Дата на качване: 30.03.2015

 Протокол за допуснати кандидати до втори етап на обявени от Община Севлиево конкурси Дата на качване: 25.03.2015

 Община Севлиево търси да назначи специалист „Управление и стопанисване на общинските гори” Дата на качване: 19.03.2015

 Община Севлиево търси да назначи Инспектор в звено "Инспекторат" Дата на качване: 06.03.2015

 Община Севлиево обявява конкурс за заемане на длъжността „Управител” на второстепенен разпоредител „Спортни имоти“ Дата на качване: 20.02.2015

 Община Севлиево обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Общински културен институт Градска библиотека – Севлиево Дата на качване: 20.02.2015

 Община Севлиево обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Общински културен институт Дом на културата „Мара Белчева“ Дата на качване: 20.02.2015

 Община Севлиево обявява конкурс за заемане на длъжността „Ръководител” на Младежки център– Севлиево Дата на качване: 20.02.2015

 Община Севлиево търси да назначи Работник по поддръжка в БКС Дата на качване: 10.02.2015

 Протокол от проведен конкурс за длъжността "Медицинска сестра" ЦДГ "Радост" - 1 град Севлиево Дата на качване: 05.02.2015

 Протокол от проведен конкурс за длъжността „Директор” ОДЗ „Щастливо детство“, град Севлиево Дата на качване: 04.02.2015

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ''Секретар на община'' в Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 30.01.2015

 Протокол за допуснати и недопуснати до събеседване кандидати за медицинска сестра за здравен кабинет в ЦДГ „Радост” – 1, гр.Севлиево Дата на качване: 29.01.2015

 Протокол за допуснатите до събеседване кандидати за длъжността „Директор” на ОДЗ „Щастливо детство“, град Севлиево Дата на качване: 24.01.2015

 Протокол за допуснати и недопуснати до събеседване кандидати за длъжността Детегледач в ЦНСТДМУ Дата на качване: 21.01.2015

 Община Севлиево търси за назначи медицинска сестра за здравен кабинет в ЦДГ „Радост” – 1, гр.Севлиево Дата на качване: 15.01.2015

 Община Севлиево обявява конкурс за позицията „Детегледач в Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” по заместване Дата на качване: 12.01.2015

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността „Секретар на община” при Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 09.01.2015

 Резултати от проведено събедедване за позицията „Медицинска сестра/фелдшер в ЦНСТДМУ” Дата на качване: 19.12.2014

 Община Севлиево обявява конкурс за „Възлагане изпълнението на автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево” Дата на качване: 19.12.2014

 Протокол за допуснати до събеседване кандидати за длъжността „Медицинска сестра/фелдшер в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” Дата на качване: 17.12.2014

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността „Директор” на Обединено детско заведение „Щастливо детство” Дата на качване: 15.12.2014

 Обява за подбор на медицинска сестра/фелдшер за Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания Дата на качване: 10.12.2014

 Заповед за прекратяване на конкурс за длъжността Директор на Дирекция «Административно-правно обслужване» в Общинска админинстрация Севлиево Дата на качване: 09.12.2014

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на Дирекция «Административно-правно обслужване» в Общинска админинстрация Севлиево Дата на качване: 03.12.2014

 Община Севлиево обявява конкурс длъжността Директор на Дирекция „Административно - правно обслужване” при Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 14.11.2014

 Община Севлиево търси да назначи Инспектор в звено "Инспекторат" Дата на качване: 13.11.2014

 Община Севлиево търси да назначи Главен специалист БКС Дата на качване: 12.11.2014

 Община Севлиево търси да назначи Шофьор Дата на качване: 10.11.2014

 Протокол от крайно класиране за длъжността "Началник на отдел" Общинска собственост Дата на качване: 06.11.2014

 Протокол от крайно класиране за длъжността "Директор дирекция" ТСУ в Община Севлиево Дата на качване: 06.11.2014

 Крайно класиране от проведен конкурс за длъжността Ръководител на звено "Вътрешен одит" Дата на качване: 06.11.2014

 Конкурс по проект за социално включване Равен шанс за всички, Услуга-социален работник -и медицинска сестра Дата на качване: 04.11.2014

 Конкурс по проект за социално включване Равен шанс за всички, Услуга-социален работник медиатор Дата на качване: 04.11.2014

 Протокол за допуснатите и недопуснатите за събеседване кандидати за длъжността "Медицинска сестра" в ОДЗ "Слънце-2" Дата на качване: 03.11.2014

 Протокол от заседание на комисията, назначена със Заповед №1418/08.10.2014 г. на Кмета на Община Севлиево за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел «Общинска собственост» в Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 28.10.2014

 Протокол за допуснатите кандидати за длъжността Ръководител на звено «Вътрешен одит» и Вътрешен одитор в звено «Вътрешен одит» при Общинска админинстрация Севлиево Дата на качване: 23.10.2014

 Документи за участие в конкурса за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” Дата на качване: 22.10.2014

 Община Севлиево обявява конкурс за медицинска сестра Дата на качване: 21.10.2014

 Конкурс по проект за социално включване Равен шанс за всички Услуга-Социален работник координатор Дата на качване: 14.10.2014

 Конкурс по проект за социално включване Равен шанс за всички Услуга-Интеграция на децата в детските градини и предучилищните групи Дата на качване: 14.10.2014

 Конкурс по проект за социално включване Равен шанс за всички Услуга-Здравна консултация за деца Дата на качване: 14.10.2014

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Директор дирекция" ТСУ в Общинска админинстрация Севлиево Дата на качване: 14.10.2014

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел Дата на качване: 14.10.2014

 Декларация по образец Дата на качване: 10.10.2014

 Община Севлиево търси да назначи медицинска сестра по заместване в ОДЗ "Слънце" Дата на качване: 10.10.2014

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността "Ръководител на Звено за вътрешен одит" при Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 06.10.2014

 Община севлиево обявява конкурс за длъжността „Вътрешен одитор” Дата на качване: 06.10.2014

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Общинска собственост” Дата на качване: 26.09.2014

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция „Териториално-селищно устройство” Дата на качване: 26.09.2014

 Заповед за класиране на кандидатите за добив на дървесина от обект 1407 Дата на качване: 24.09.2014

 Информация от проведено събеседване за ЦНСТД Дата на качване: 19.09.2014

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Ръководител на звено «Вътрешен одит» при Общинска админинстрация Севлиево Дата на качване: 19.09.2014

 Приложение към протокол за допуснати и недопуснати кандидати за персонал за ЦНСТД Дата на качване: 12.09.2014

 Протокол за допуснати и недопуснати до събеседване кандидати за персонал за ЦНСТД Дата на качване: 12.09.2014

 Заповед № 1278 за прекратяване на процедура за добив на дървесина от Обект № 1405 Дата на качване: 09.09.2014

 Заповед № 1279 за добив на дървесина в Обект № 1407 Дата на качване: 09.09.2014

 Община Севлиево обявява конкурс за възлагане изпълнението на превоз на пътници по автобусни линии от утвърдени общинска, областна и републиканска транспортни схеми Дата на качване: 08.09.2014

 Община Севлиево обявява конкурси за длъжностите „Вътрешен одитор” и "Ръководител на Звено за вътрешен одит при Общинска администрация Севлиево" Дата на качване: 08.09.2014

 Социално включване - Проект "Равен шанс за всички", включващ услугите "Ранна интервенция на уврежданията" и "Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания" Дата на качване: 05.09.2014

 Обявление за подбор на персонал за Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания Дата на качване: 02.09.2014

 Условия за провеждане на открит конкурс Дата на качване: 25.08.2014

 Документация за провеждане на процедура Дата на качване: 25.08.2014

 Заповед № 1181 за откриване процедура за извършване на дейности по добив на дървесина Дата на качване: 25.08.2014

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ «ТСУ» в Община Севлиево

 Протокол за допуснати и не допуснати кандидати за конкурс за длъжността Началник отдел "Общинска собственост" към Общинска Администрация Севлиево

 Протокол за допуснати и не допуснати кандидати за конкурс за длъжността "Вътрешен одитор" в звено Вътрешен одит към Общинска Администрация Севлиево

 Обява конкурс за длъжността Директор на дирекция „Териториално-селищно устройство” при Общинска администрация Севлиево.

 Информация от проведено събеседване за Детегледач и Социален асистент - 15.07.2014г.

 Протокол за допуснати до събеседване кандидати за позицията Детегледач в ЦНСТ и ЗЖ

 Допуснати до събеседване кандидати за позицията Детегледач в ЦНСТ и ЗЖ

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Общинска собственост”

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността „Вътрешен одитор”

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Главен специалист „Архитектурно – строителен контрол”

 Длъжностна характеристика за длъжността Директор на дирекция "Териториално-селищно устройство"

 Община Севлиево обявява конкурс за Комплекс за предоставяне на социални услуги

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ «ТСУ» в Община Севлиево

 Набиране на кандидати за длъжността Детегледач и Социален асистент

 Община Севлиево търси да назначи Системен администратор

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция „Териториално-селищно устройство”

 Община Севлиево обявява конкурс за длъжността Главен специалист „Градоустройство”

 Допуснати до събеседване кандидати за длъжността „Системен администратор”

 Резултати от проведен подбор за персонал по проект „Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания в община Севлиево”

 Класиране на кандидатите за позициите Ръководител на ЦНСТ и ЗЖ и Психолог – консултант

 Обява за Педиатър по проект „Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания в община Севлиево”

 Протокол на допуснатите и недопуснатите кандидати за събеседване за подбор на персонал по проект "Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания в община Севлиево"

 Приложение към протокол допуснатите и недопуснатите кандидати за събеседване за подбор на персонал по проект

 Удължаване срока за подаване на документи за Системен администратор

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидатиза длъжността Младши експерт «ГРАО» при Общинска админинстрация Севлиево

 Набиране на персонал по проект „Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания в община Севлиево”

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi