Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане за нуждите на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ гр.Севлиево по три обособени позицииНастоящата обществена поръчка е с предмет: "Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане за нуждите на "Дневен център за деца и младежи с увреждания" гр. Севлиево по три обособени позиции. Максималният финансов ресурс за изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка е до 30103 лв. Финансирането е по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

Уникален номер на настоящата обществена поръчка в РОП: 00189-2018-0018

Създадена на дата 30.08.2018г. Обявление за приключване на договор Дата на качване: 18.01.2019

 Обявление за приключване на договор Дата на качване: 18.01.2019

 Обявление за приключване на договор Дата на качване: 18.01.2019

 Договор № ОП-37 Дата на качване: 17.12.2018

 Договор № ОП-36 Дата на качване: 17.12.2018

 Договор № ОП-35 Дата на качване: 17.12.2018

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 17.12.2018

 Решение за определяне на изпълнител Дата на качване: 19.10.2018

 Доклад от работа на комисията Дата на качване: 19.10.2018

 Протокол № 3 от работа на комисията Дата на качване: 19.10.2018

 Протокол № 2 от работа на комисията Дата на качване: 19.10.2018

 Съобщение за отваряне на ценовите предложения Дата на качване: 10.10.2018

 Протокол № 1 от работа на комисията Дата на качване: 27.09.2018

 Разяснение Дата на качване: 12.09.2018

 Разяснение Дата на качване: 07.09.2018

 Проект на договор за обособена позиция № 3 Дата на качване: 30.08.2018

 Проект на договор за обособена позиция № 2 Дата на качване: 30.08.2018

 Проект на договор за обособена позиция №1 Дата на качване: 30.08.2018

 Образци Дата на качване: 30.08.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 30.08.2018

 Документация Дата на качване: 30.08.2018

 Обявление Дата на качване: 30.08.2018

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 30.08.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi