Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:„РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В с. БАТОШЕВО В УПИ ХI, кв.15 по плана на с. БАТОШЕВО, общ.СЕВЛИЕВО”Прогнозната стойност на поръчката е 4 999,44 лева без ДДС.

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка са осигурени от бюджета на Община Севлиево.

Предмет на поръчката е ремонт на част от сграда в с. Батошево, построена и въведена в експлоатация през 1970г. съгласно Техническата спецификация.Поръчката е публикувана в РОП под номер 00189-2018-0017

Създадена на дата 27.08.2018г.


 Обявление за приключване на договор Дата на качване: 25.01.2019

 Договор № ОП-34 Дата на качване: 13.12.2018

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 13.12.2018

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 19.10.2018

 Доклад Дата на качване: 19.10.2018

 Протокол №2 Дата на качване: 19.10.2018

 Протокол №1 от 04.10.2018г. Дата на качване: 19.10.2018

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 16.10.2018

 Образци Дата на качване: 29.08.2018

 ЕЕДОП Дата на качване: 29.08.2018

 Задание за оферта КСС Дата на качване: 29.08.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 29.08.2018

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 29.08.2018

 Обявление за обществена поръчка Дата на качване: 29.08.2018

 Документация Дата на качване: 29.08.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi