Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Изпълнение на довършителни строително ремонтни дейности на "Дневен център за деца и младежи с увреждания" гр. СевлиевоОбществената поръчка е с предмет: "Изпълнение на довършителни строително ремонтни дейности на "Дневен център за деца и младежи с увреждания" гр.Севлиево. Прогнозна стойност на поръчката 50967,90 лв. без ДДС. Финансирането е със средства по Оперативна програма "Ретгиони в растеж" 2014-2020 г.

Обществената поръчка е публикувана под уникален номер в РОП: 00189-2018-0015

Създадена на дата 08.08.2018г. Обявление за приключване на договор Дата на качване: 18.01.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 08.11.2018

 ОП-31 Дата на качване: 08.11.2018

 Решение за определяне на изпълнител Дата на качване: 11.10.2018

 Доклад на комисията Дата на качване: 11.10.2018

 Протокол № 3 от работа на комисията Дата на качване: 11.10.2018

 протокол № 2 от работа на комисията Дата на качване: 11.10.2018

 Съобщение за отваряне на ценовите предложения Дата на качване: 05.10.2018

 Протокол № 1 от работа на комисията Дата на качване: 21.09.2018

 Разяснение Дата на качване: 03.09.2018

 Проект част 3 Дата на качване: 03.09.2018

 Проект част 2 Дата на качване: 03.09.2018

 Проект част 1 Дата на качване: 03.09.2018

 Образци Дата на качване: 10.08.2018

 Методика за оценка Дата на качване: 10.08.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 10.08.2018

 Документация Дата на качване: 10.08.2018

 Обявление за поръчка Дата на качване: 10.08.2018

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 10.08.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi