Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Извършване на строително-ремонтни работи на обекти общинска собственост по три обособени позиции"Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящата документация за участие в процедурата, е с предмет: Извършване на строително - ремонтни работи на обекти общинска собственост“

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Наименованието на обществената поръчка е ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ТРИ  ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА:

Обособена позиция №1: „Ремонт сгради кметства на територията на община Севлиево“ с административет адрес:с. Градница, общ.Севлиево; с. Столът, общ.Севлиево; с. Млечево, общ.Севлиево

Обособена позиция №2: СЗ „Дан Колов“ гр.Севлиево – основен ремонт покрив и подмяна осветление“

Обособена позиция №3: ДК “Мара Белчева“ гр.Севлиево – основен ремонт покрив и подмяна осветление“

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка са осигурени от Община Севлиево.

Обществената поръчка е публикувана под уникален номер в РОП:

 

 

 
00189-2018-0011

Създадена на дата 16.05.2018г. Обявление за приключване на договор Дата на качване: 16.11.2018

 Обявление за приключване на договор Дата на качване: 08.11.2018

 Обявление за приключване на договор Дата на качване: 08.11.2018

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 20.08.2018

 Договор ОП-23 Дата на качване: 20.08.2018

 Договор ОП-22 Дата на качване: 20.08.2018

 Договор ОП-21 Дата на качване: 20.08.2018

 Решение Дата на качване: 12.07.2018

 Доклад Дата на качване: 12.07.2018

 Протокол № 4 Дата на качване: 12.07.2018

 Протокол № 3 Дата на качване: 12.07.2018

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 04.07.2018

 Протокол № 2 Дата на качване: 04.07.2018

 Протокол №1 Дата на качване: 26.06.2018

 Разяснение по отправено запитване Дата на качване: 31.05.2018

 Спецификация дограма Дата на качване: 16.05.2018

 Техн.задание - Обособена позиция №3 ДК „Мара Белчева“ гр.Севлиево – основен ремонт покрив и подмяна осветление“ Дата на качване: 16.05.2018

 Техн.задание - Обособена позиция №2 „ СЗ „Дан Колов“ – основен ремонт покрив и подмяна осветление“ Дата на качване: 16.05.2018

 Техн.задание - Обособена позиция №1 „Ремонт сгради кметства на територията на община Севлиево“ Дата на качване: 16.05.2018

 Задание за оферта - Обособена позиция 3 Дата на качване: 16.05.2018

 Задание за оферта - Обособена позиция 2 Дата на качване: 16.05.2018

 Задание за оферта - Обособена позиция 1 Дата на качване: 16.05.2018

 Решение Дата на качване: 16.05.2018

 Обявление Дата на качване: 16.05.2018

 Проект на договор Дата на качване: 16.05.2018

 Приложения Дата на качване: 16.05.2018

 2_ESPD-BG1 Дата на качване: 16.05.2018

 Указания и документация СМР Севлиево - общински сгради Дата на качване: 16.05.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi