Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№6 от 05.04.2018г. Консултански услуги за управление и отчитане на проект "Реконструкция и рехабилитация на път GAB 1169/III-404, Севлиево-Крушево-Младен-яз. Александър Стамболийски - 18.8 км.Предмет на поръчката: Предмета на поръчката включва предоставянето на консултантски услуги по управление и отчитане на проект Консултантски услуги за управление и отчитане на проект "Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево - Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски” – 18.8 км" Изпълнението на обществената поръчка ще спомогне за постигане на успешна реализация и изпълнение на дейностите по проекта, чрез предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане, ефективност и целесъобразност на вложените ресурси при изпълнение на одобрения проект, както и за постигане на устойчивост на проекта. Договор ОП-18 Дата на качване: 21.06.2018

 Техническо и ценово предложение Дата на качване: 21.06.2018

 Протокол № 1 от работа на комисията Дата на качване: 17.05.2018

 Информация за удължаване на първоначалния срок Дата на качване: 13.04.2018

 Образци Дата на качване: 05.04.2018

 Документация Дата на качване: 05.04.2018

 Информация за публикувана обява Дата на качване: 05.04.2018

 Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Дата на качване: 05.04.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Заседание на Общински съвет
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi