Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№4 от 29.03.2018г. „Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2018/2019г.“Обществена поръчка, изпълнима при условията, описани в Техническата спецификация и документацията за участие към настоящата обява, с предмет „Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2018/2019г.“ .

        Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП и съгласно чл.20, ал.3 от ЗОП е „събиране на оферти с обява“ и включва следните основни дейности:

Подготвителни работи за експлоатация през зимата на общинската пътна мрежа, които се изразяват в следното:

  • Машинно косене на тревна растителност
  • Ръчно косене на тревна растителност с храсторез
  • Рязане на храсти и отделни дървета с дебелина до 10 см
  • Натоварване, превоз и депониране на отпадъчния  дървесен материал до съответните депа до 5 км.

Предвижда се подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа за експлоатация през зимен сезон 2018/2019г., с обща дължина на общинската пътна мрежа на територията на община Севлиево  287,8  км., посочени подробно в Техническата спецификация.

Обявата е публикувана по уникален № 9074410


 Договор Дата на качване: 16.05.2018

 Протокол от работа на комисията Дата на качване: 19.04.2018

 Удължаване срока за получаване на оферти Дата на качване: 11.04.2018

 Образци Дата на качване: 29.03.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 29.03.2018

 АОП - обява Дата на качване: 29.03.2018

 Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Дата на качване: 29.03.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi