Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Петко СлавейковОсновно училище „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Петко Славейков
Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Петко Славейков

     

История- ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- с.П.Славейков

            Май 1893 г. – начало на организирано обучение в частна къща. Петър Петров Каймазов – първи учител в селото.

   1896 г. – назначен първият учител в селото Христо Тотев от гр. Севлиево.

   1897 г. – преместване на училището в четири стаи на първия етаж в общината.

            1909 г. – построяване на специална сграда за училище с пет класни стаи, разширена през 1934г. с още две класни стаи.


   1927 г. – разкриване на пълна прогимназия в училището.

   1926 – 1940 г. – утвърждаване на училището като образователен и културен център в селото

   1959 г. – обединяване на българското и турското училище в НОУ „Кирил и Методий”

   14.І.1962 г. – построяване  на двуетажна училищна сграда с модерна учебно-техническа база.

  20.Х.1986 г. – първа копка на разширение на училището.

  15.ІХ.1991 г. – откриване на разширението на училището на три етажа.

  2002 г. – обурудване на компютърен кабинет.

  2004 г. – обзавеждане на кабинет по безопасност на движението

  2005 г. – снабдяване  на компютърния кабинет с нови съвременни компютри.

  2007 г. – газификация на училището

 2010 г – пенсионира се дългогодишният директор на училището – Г-н Емил Александров, за директор е назначена Г-жа Маргарита Тинкова

  2012 г. – Стартира Проект „Подобряване качеството на организацията в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” .

  2013 г. Проект ИКТ в образованието

  2014 г. Проект на ПУДОС За чиста околна среда”

  2015 г. В училището са записани 68 ученици. Материалната база непрекъснато се обновява.

Спечелен е проект по ИКТ на МОН „Оборудване с терминални решения

2016г. Проект”Твоят час” и създаване на Обществен съвет.

2017 г. Отбелязване на празника на селото, патронният празник и мероприятия, свързани с културния живот в училище.

2018 г. Обновяване на колектива с нови и млади педагог.спициалисти. Продължава работата по проекти ИКТ и „Твоят час”.

Предстои най- мащабното събитие на 22.05.2018 г. 125 г. от създаването на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- с.П.Славейков

 

Сайт : pslaveikov.com


Контакти:

Адрес: ул. „Свобода“ No 34, с. Петко Славейков, Община Севлиево

Директор: Маргарита Тинкова

Тел. 0882 402 461; 06734 / 2316

 

 

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi