Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№1 от 26.01.2018г. "Ежедневно и комплексно почистване на административната сграда на Община Севлиево, находяща се на адрес: гр. Севлиево, пл. "Свобода" № 1"№1 от 26.01.2018г. Обект на поръчката: Услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки. С възлагането на настоящата обществена поръчка се цели да бъде избран независим Изпълнител, на когото Община Севлиево да възложи изпълнението на предвидената услуга.

В обхвата на обществената потъчка се включва ежедневно, периодично и извънредно почистване. 

 

Поръчката е регистрирана под №9072509 в АОП Договор № ОП-8/28.02.2018г. Дата на качване: 12.03.2018

 Протокол № 2 от работа на комисия Дата на качване: 16.02.2018

 Протокол №1 от работа на комисия Дата на качване: 06.02.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 26.01.2018

 Информация Дата на качване: 26.01.2018

 Документация Дата на качване: 26.01.2018

 Обява Дата на качване: 26.01.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Заседание на Общински съвет
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi