Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№2 от 29.01.2018г. „Актуализиране на Програми свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Севлиево и с насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на територията на Община Севлиево“ по обособени позицииПредмет на поръчката: „ Актуализиране на Програми свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Севлиево и  с насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на територията на Община Севлиево“ по обособени позиции

 

Обособена позиция № 1 Актуализиранe на Програма свързана с подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Севлиево;

 Обособена позиция № 2 Актуализиранe на Програма свързана с насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на територията на Община Севлиево ;

 

Кратко описание: В рамките на настоящата обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, следва да извърши: 

1.            Проучване;

2.           Разработване на планове  за действие към програмите и  анализ;

3.          Събиране на данни, обобщаване на данни, сравнитенли анализи, даване на оценка и становище;

Обявата е публикувана под уникален № 9072555

  Приложение Дата на качване: 30.04.2018

 Приложение 1 Дата на качване: 30.04.2018

 Договор № ОП-15/23.04.2018г. по ОП-2 Дата на качване: 30.04.2018

 Договор № ОП-10/15.03.2018г. по ОП-1 Дата на качване: 15.03.2018

 Протокол от работа на комисия Дата на качване: 08.02.2018

 Образци документация за представяне на поканата. Дата на качване: 29.01.2018

 Техническо задание Дата на качване: 29.01.2018

 Техническо задание Дата на качване: 29.01.2018

 Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Дата на качване: 29.01.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Заседание на Общински съвет
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi