Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№ 10 от 20.12.2017г. „Изработване на Технически проект за обект: Велосипедна алея в зона за крайградски отдих“Обект на поръчката е „услуга“ съгласно чл. 3, ал.1, т. 3 от ЗОП. Предметът на поръчката включва изработването на проект във фаза „Технически проект“ за велоалея, в съчетание с ивица за пешеходно движение свързваща урбанизираната територия през парк „Черничките“ със зоните за отдих (вилна зона „Севлиевски лозя“ и южната крайречна зона на р. Росица), съгласно обхвата и изискванията на Възложителя. Проектирането ще се осъществи в две Фази, подробно разписани в Техническо задание, неразделна част от Обявата за обществената поръчка.  

Поръчката епубликувана под уникален № в ПОП 9071734 Договор № ОП-7/21.02.2018г. с Приложения Дата на качване: 21.02.2018

 Протокол 3 от работа на комисия Дата на качване: 29.01.2018

 Протокол 2 от работа на комисия Дата на качване: 29.01.2018

 Протокол № 1 от 08.01.2018 г. Дата на качване: 09.01.2018

 Обява за удължаване на срок Дата на качване: 29.12.2017

 Образци Дата на качване: 20.12.2017

 Техническо задание Дата на качване: 20.12.2017

 Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Дата на качване: 20.12.2017

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi