Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Доставка на природен газ за отопление за нуждите на Община Севлиево"Предмет на обществената поръчка е "Доставка на природен газ за нуждите на Община Севлиево". Доставката на природен газ е необходима за отопление на недвижими имоти, собственост на Община Севлиево, с административен адрес в гр.Севлиево: пл."Свобода" №1; ул."Опълченска" №32; ул."Любен Каравелов" №12; ул."Св. Св. Кирил и Методий" №16; ул."Васил Левски" №11; ул."Васил Левски" №12; ул "Гочо Москов" №5; ул."Хан Аспарух" №7, ет.3, ап.12; ул."Васил Левски" № 1В; ул."Христо Спиридонов" № 20; ул."Мара Гидик" № 17; ул."Хан Аспарух" №5 /три обекта/. Прогнозната стойност на поръчката е 70 000 /седемдесет хиляди/ лева без ДДС. Срокът, за който ще се сключи договор е 24 /двадесет и четири/ месеца и започва да тече от 01.01.2018 г.

Публикувана под № в ПОП 00189-2017-0016 
Създадена на дата 14.11.2017г.


 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 04.01.2018

 Договор № ОП-37 Дата на качване: 04.01.2018

 Решение № 1100 от 14.11.2017 г. Дата на качване: 14.11.2017

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi