Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община СевлиевоИзпълнение на поръчката - съгласно утвърдените маршрутни разписания.

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“  по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП и съгласно чл. 18, ал. 2, във връзка с чл.176-181 от ЗОП е „публично състезание“.

Подробно описание на маршрутните разписания е описано в Техническата спецификация.

Основната цел, пред Възложителя е да осигури комфорт на пътниците: климатична инсталация /за автобусите - основни и резервни, които ще осъществяват превоз по линията от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево.

Създадена на дата 09.11.2017г.

Поръчката е публикувана под № 

00189-2017-0015 в ПОП

  Отчет 2019 Дата на качване: 30.03.2020

 Отчет 2018 Дата на качване: 26.03.2019

 Oбявление за възложена поръчка Дата на качване: 09.02.2018

 Решение за прекратяване Дата на качване: 29.01.2018

 Обявление за възложена поръчка за ОП-2 и ОП-3 Дата на качване: 19.01.2018

 Договор № ОП-5/19.01.2018г. Дата на качване: 19.01.2018

 Договор № ОП-4/19.01.2018г. Дата на качване: 19.01.2018

 Решение за класиране Дата на качване: 15.12.2017

 Протокол 3 по чл. 57, ал. 2-3 и чл. 58 ППЗОП Дата на качване: 15.12.2017

 Протокол №2 по чл. 56, ал. 1-3 от ППЗОП Дата на качване: 15.12.2017

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 11.12.2017

 Протокол №1 по чл. 54, ал. 7 от работа на комисия Дата на качване: 11.12.2017

 Решение за прекратяване Дата на качване: 29.11.2017

 Образци Дата на качване: 09.11.2017

 Техническа спецификация Дата на качване: 09.11.2017

 Документация за участие Дата на качване: 09.11.2017

 Обявление Дата на качване: 09.11.2017

 Решение Дата на качване: 09.11.2017

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi