Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№9 от 15.11.2017г. „Инженеринг - проектиране и изпълнение на мултифункционално игрище в град Севлиево”Предмет на поръчката е "Строителство" и вкл. следните основни дейности свързани със: 

Дейност 1: Проектиране; 
Дейност 2: Изпълнение на СМР; 
Дейност 3: Осъществяване на авторски надзор; 
Обект: Изграждане на мултифункционално изрище в гр. Севлиево, УПИ II, кв. 146
Обявата е публикувана под 9070378 в АОП
 
 
Активиран е линк за публичен достъп: 
http://dox.bg/files/dw?a=e25743b514 със скица по План на гр. Севлиево, одобрен с Решение № 23 от 10.12.2003 г. -Приложение 

  Договор № ОП-3/12.01.2018г. Дата на качване: 17.01.2018

 Приложения Дата на качване: 17.01.2018

 Протокол от работа на комисия Дата на качване: 12.12.2017

 Обява за удължаване на срока Дата на качване: 01.12.2017

 Скица № 220 от 21.07.2017 г. Дата на качване: 15.11.2017

 Образци Дата на качване: 15.11.2017

 Публикувана в АОП Дата на качване: 15.11.2017

 Техническо задание Дата на качване: 15.11.2017

 Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Дата на качване: 15.11.2017

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi