Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: "Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия Севлиево- Пловдив, която е част от републиканската транспортна схема от квотата на Община Севлиево"Процедура на пряко договаряне с определени лица с предмет: "Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия Севлиево - Пловдив, която е част от републиканската транспортна схема от квотата на Община Севлиево", се открива на основание чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП без никаква промяна в първоначално обявените условия от Възложителя.

Основната цел, която е поставена пред Възложителя, респективно Изпълнителя на обществената поръчка, е да осигури превоз по линията от Републиканската транспортна схема по направление Севлиево - Пловдив и комфорт на пътниците при изпълнение на услугата. Поръчката е публикувана под иникален № в ПОП 

Създадена на дата 06.10.2017г.

 

  Обявление за приключване на договор за ОП Дата на качване: 02.02.2018

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 27.11.2017

 Договор № ОП-35/22.11.2017г. с Приложения Дата на качване: 27.11.2017

 Решение за класиране Дата на качване: 20.10.2017

 Доклад по чл 67, ал. 6 във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП Дата на качване: 20.10.2017

 Протокол по чл. 67, ал. 2 от ППЗОП Дата на качване: 20.10.2017

 Образци към Покана Дата на качване: 06.10.2017

 Техническа спецификация Дата на качване: 06.10.2017

 Покана Дата на качване: 06.10.2017

 Решение Дата на качване: 06.10.2017

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi