Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№5 от 06.07.2017г. „Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2017/2018г.“        Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП и съгласно чл.20, ал.3 от ЗОП е „събиране на оферти с обява“. Общата прогнозна стойност на поръчката е до 70 (седемдесет хиляди) лева без ДДС и включва следните основни дейности:

Подготвителни работи за експлоатация през зимата на общинската пътна мрежа, които се изразяват в следното:

  • Машинно косене на тревна растителност
  • Ръчно косене на тревна растителност с храсторез
  • Рязане на храсти и отделни дървета с дебелина до 10 см
  • Натоварване, превоз и депониране на отпадъчния  дървесен материал до съответните депа до 5 км.

Предвижда се подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа за експлоатация през зимен сезон 2017/2018г., с обща дължина на общинската пътна мрежа на територията на община Севлиево  287,8  км., посочени подробно в Техническата спецификация.

Oбявата е публикувана под № 9066014 Съобщение по чл. 193 от Закона за обществените поръчки Дата на качване: 07.07.2017

 Образци за представяне на оферта Дата на качване: 06.07.2017

 Техническа спецификация Дата на качване: 06.07.2017

 Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Дата на качване: 06.07.2017

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi