Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№4 от 15.06.2017г. "Изготвяне на проучвания и анализи за осигуряване на финансиране по комбинирана процедура „Развитие на туристическите атракции“, съгласно изискванията на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“В рамките на настоящата обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, следва да извърши:

1.                    Проучване на пазара и пазарния потенциал за туристически атракции - обекти на културното наследство;

2.                    Разработване на финансов анализ;

3.                    Разработване на бизнес план за осигуряване на финансиране чрез финансов инструмент за нуждите на Община Севлиево за проектно предложение „Развитие на туристическите атракции чрез ревитализация на археологичен парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич”- визуализация на археологически обекти изграждане на информационен център с интерактивен музей на открито и закрито“.

Обявата по чл. 20, ал. 3 е публикувана под уникален номер № 9065304 в АОП  Договор ОП-26 от 26.07.2017 г. Дата на качване: 02.08.2017

 Протокол №1 от работа на комисия Дата на качване: 13.07.2017

 Информация за удъжаване срок за получаване на оферти Дата на качване: 23.06.2017

 Образци Дата на качване: 15.06.2017

 Информация за публикувана обява в профила на купувача Дата на качване: 15.06.2017

 Техническа спецификация Дата на качване: 15.06.2017

 Обява по чл. 20, ал. 3 Дата на качване: 15.06.2017

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi