Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Строително ремонтни работи за „Спортна зала „Дан Колов“ гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 2, по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”Предмет на обществената поръчка е извършване на СРР на обект Спортна зала "Дан Колов" гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 2. Дейностите предмена на настояшата обществена поръчка с финансирани по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”. 

Обхват на дейностите: Техническите изисквания на Възложителя и дейностите, включени в предмета на обществената поръчка са посочени в Техническата спецификация.  

Обем: Обемът на поръчката е съгласно приложената количествена сметка.

Срок за изпълнение на поръчката: 3 (три) месеца

Поръчката е публикувана под № 00189-2017-0007 в ПОП. 

Създадена на дата 31.05.2017г. Обявление за приключване на договор за ОП Дата на качване: 15.12.2017

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 25.07.2017

 Договор №ОП-25 от 24.07.2017 г. Дата на качване: 25.07.2017

 Решение за класиране Дата на качване: 11.07.2017

 Протокол №3 от работа на комисия 58 от ППЗОП Дата на качване: 11.07.2017

 Протокол №2 от работа на комисия по чл. 56, ал. 1-3 ППЗОП Дата на качване: 11.07.2017

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 03.07.2017

 Протокол №1 от работа на комисия Дата на качване: 30.06.2017

 Образци документация Дата на качване: 31.05.2017

 Техническо задание Дата на качване: 31.05.2017

 Документация за участие Дата на качване: 31.05.2017

 Обявление Дата на качване: 31.05.2017

 Решение Дата на качване: 31.05.2017

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi