Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№3 от 19.04.2017г. „Изработване на концепция за дейностите по ревитализация на обект: археологически парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич” – идейно обемно-пространствено решение за визуализация на археологически обекти и идеен проект за информационен център с интерактивен музей на открито и закрито”Целта е да се ревитализира съществуващият археологически парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич”.

Предвижда се с дейностите да се надгради постигнатата цел по предходен проект без намеса в археологическите структури, без да се извършват нови дейности по консервация, реставрация, експониране и социализация на съществуващите археологически структури.

Обявата е публикувана под № 9063491 в АОП Договор № ОП-23/12.06.2017г. Дата на качване: 14.06.2017

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 26.05.2017

 Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП Дата на качване: 04.05.2017

 Отговор на запитване Дата на качване: 21.04.2017

 Информация за публикувана обява в АОП Дата на качване: 19.04.2017

 Образци Дата на качване: 19.04.2017

 Техническа спецификация - задание Дата на качване: 19.04.2017

 Обява по чл. 20, ал. 3 Дата на качване: 19.04.2017

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi