Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките” и Източен водопроводен клон за питейна вода – част от етап”            Видът на процедурата е "публично състезание" съгласно чл.20, ал.2, т.1 във вр. с чл.176-181 от ЗОП. 

Предмет на настоящия проект е реконструкция на съществуващият  довеждащ водопровод от изравнител 4000 м3 на  ВЕЦ „Видима” над гр. Априлци  до ПСПВ „Стоките’’.

 Водопроводът в този участък  е с изтекъл експлоатационен срок, амортизиран е и дава чести аварии.  Отстраняването на авариите е трудно, тъй като голяма част от  трасето на водопровода преминава през пресечени планински местности в резултат на което се  генерират  значителни загуби на вода. Това води често до недостиг на вода и прекъсване на  водоподаването към  населените места захранени с вода от този водопровод.

Поръчката е публикувана под уникален номер в ПОП 00189-2017-0004

Линк към Проектите - част от етап: http://dox.bg/files/dw?a=e08e703d51

Видът на процедурата е „публично състезание“съгласно чл.20, ал.2, т.1 във вр. с чл.176-181 от ЗОП

            Предмет на настоящия проект е реконструкция на съществуващият  довеждащ водопровод от изравнител 4000 м3 на  ВЕЦ „Видима” над гр. Априлци  до ПСПВ „Стоките’’.

Водопроводът в този участък  е с изтекъл експлоатационен срок, амортизиран е и дава чести аварии.  Отстраняването на авариите е трудно, тъй като голяма част от  трасето на водопровода преминава през пресечени планински местности в резултат на което се  генерират  значителни загуби на вода. Това води често до недостиг на вода и прекъсване на  водоподаването към  населените места захранени с вода от този водопровод.

Поръчката е публикувана по уникален номер в ПОП 00189-2017-0004

Линк към Проектите – част от етап:   http://dox.bg/files/dw?a=c91d840c7a

Създадена на дата 06.04.2017г.

  Oбявление за приключил договор ОП-27 Дата на качване: 11.12.2017

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 03.08.2017

 Приложение 4 Дата на качване: 03.08.2017

 Приложение 3 Дата на качване: 03.08.2017

 Приложение 2 Дата на качване: 03.08.2017

 Приложение 1 Дата на качване: 03.08.2017

 Договор № ОП-27/03.08.2017г. Дата на качване: 03.08.2017

 Решение за класиране Дата на качване: 26.06.2017

 Протокол №3 от работа на комисия Дата на качване: 26.06.2017

 Протокол 2 Дата на качване: 26.06.2017

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 20.06.2017

 Протокол 1 по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП Дата на качване: 11.05.2017

 Образци Дата на качване: 06.04.2017

 Техническа спецификация Дата на качване: 06.04.2017

 Документация за участие Дата на качване: 06.04.2017

 Обявление Дата на качване: 06.04.2017

 Решение Дата на качване: 06.04.2017

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi