Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр. Севлиево” и за част: „Реконструкция на вътрешни водопроводни клонове на територията на гр. Севлиево"Настоящата обществена поръчка е с предмет „СТРОИТЕЛСТВО“. 
Общата прогнозна стойност на поръчката е  1 892 749,38 лв.  без ДДС  или 2 271 299,26 лв. с ДДС.                 Обществената поръчка включва следните основни дейности: 
1.      Реконструкция на част от главните канализационни клонове на гр.Севлиево - отделни участъци от главни канализационни клонове IV, X и кв.Балабанца в асфалтови улици с изключение на участък от главен канализационен клон кв.Балабанца, който ще се полага в улица с трошенокамена настилка. 
Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки. 
Публикувано под уникален № 00189-2017-0003 в РОП . 

 Създадена на дата 30.03.2017г. Информация за приключване на договор ОП-33 Дата на качване: 27.04.2018

 Обявление за възложена поръчка ОП-33 от 18.09.2017 г. Дата на качване: 28.09.2017

 Договор № ОП-33/18.09.2017 г. с приложения Дата на качване: 28.09.2017

 Решение за класиране Дата на качване: 18.07.2017

 Протокол №3 по чл. 56, ал. 1-3 във връзка с чл. 58 от ППЗОП Дата на качване: 18.07.2017

 Протокол №2 по чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 1-3 от ППЗОП Дата на качване: 18.07.2017

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 06.07.2017

 Протокол № 1 по чл. 54, ал. 7 ППЗОП Дата на качване: 22.05.2017

 Отговор на запитване Дата на качване: 19.04.2017

 Отговор на запитване Дата на качване: 13.04.2017

 Отговор на запитване Дата на качване: 13.04.2017

 Отговор на запитване Дата на качване: 06.04.2017

 Образци Дата на качване: 30.03.2017

 CD - за участниците Дата на качване: 30.03.2017

 Техническа спецификация Дата на качване: 30.03.2017

 Документация за участие Дата на качване: 30.03.2017

 Обявление Дата на качване: 30.03.2017

 Решение Дата на качване: 30.03.2017

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi