Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№1 от 17.01.2017г.„Ежедневно и комплексно почистване на административна сграда на община Севлиево, находяща се на адрес: гр.Севлиево, пл.„Свобода” № 1”.Обект на поръчката: Услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки. С възлагането на настоящата обществена поръчка се цели да бъде избран независим Изпълнител, на когото Община Севлиево да възложи изпълнението на предвидената услуга.

В обхвата на обществената потъчка се включва ежедневно, периодично и извънредно почистване. 

 

Поръчката е регистрирана под №  9060696 в  АОП     Договор № ОП-11/06.03.2017г. Дата на качване: 10.03.2017

 Протокол от работа на комисия Дата на качване: 09.02.2017

 Образци Дата на качване: 17.01.2017

 Техническа спецификация Дата на качване: 17.01.2017

 Информация за обява по чл. 20, ал. 3 в АОП Дата на качване: 17.01.2017

 Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Дата на качване: 17.01.2017

« назад


Достъп за глухи лица
Заседание на Общински съвет
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi