Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Извършване на строително-ремонтни работи на сгради – собственост на Община Севлиево, по шест обособени позицииНастоящата обществена поръчка е с предмет "Строителство", което обхваща следните основни дейности: 

 

1. Подмяна на вътрешна  дограма, вътрешна с нова AL профил – врати и витрини;

2. Вътрешни ремонти –направа на тавани с гипсокартон; грундиране; шпакловка стени; боядисване с латекс;  монтаж на осветителни тела;

3. Ремонт на санитарни помещения- подови настилки и фаянсови облицовки стени, подмяна на санитарни прибори и арматури;

Строително ремонтните работи ще се осъществят върху шест на брой сгради – собственост на Община Севлиево. 

публикувана под № 00189-2016-0020  Обявление за приключване на договор за ОП-8/13.02.2017 г. Дата на качване: 09.10.2017

  Обявление за приключване на договор за ОП-7/13.02.2017 г. Дата на качване: 09.10.2017

 Обявление за приключване на договор за ОП-5/30.01.2017 г. Дата на качване: 08.08.2017

 Обявление за приключване на договор за ОП-9/13.02.2017г. Дата на качване: 08.08.2017

 Обявление за приключване на договор ОП - 3 от 30.01.2017 г. Дата на качване: 06.07.2017

 Обявление за приключване на договор за ОП-4 Дата на качване: 05.05.2017

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 14.02.2017

 Договор № ОП-9/13.02.2017г. с Приложения Дата на качване: 14.02.2017

 Договор № ОП-3/30.01.2017 г. Дата на качване: 14.02.2017

 Договор ОП-8/13.02.2017 г. с приложения Дата на качване: 14.02.2017

 Договор ОП-4/30.01.2017 г. с приложения Дата на качване: 14.02.2017

 Договор ОП-7/13.02.2017 г. с приложения Дата на качване: 14.02.2017

 Договор ОП-5/30.01.2017 г. с приложения Дата на качване: 14.02.2017

 Решение за класиране Дата на качване: 05.01.2017

 Протокол №4 от работа на комисия Дата на качване: 05.01.2017

 Протокол №3 от работа на комисия Дата на качване: 05.01.2017

 Протокол №2 по чл. 56, ал. 1-3 от ППЗОП Дата на качване: 05.01.2017

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 27.12.2016

 Протокол 1 по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП Дата на качване: 23.12.2016

 Съобщение за Техническа редакция Дата на качване: 21.11.2016

 Обявление Дата на качване: 18.11.2016

 Решение Дата на качване: 18.11.2016

 Документация за участие и приложения Дата на качване: 18.11.2016

« назад


Достъп за глухи лица
Заседание на Общински съвет
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi