Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Доставка на канцеларски и обучителни материали за нуждите на проект BG05М9ОР001-2.004-0063 „Равен шанс за всички“ по две обособени позицииМатериалите са необходими във връзка с изпълнение на проект BG05М9ОР001-2.004-0063 „Равен шанс за всички“ и осъществяване на дейностите по същия – организация и управление на проекта, управление и организация на дейността в Общностен център за функциониране на интегрираните услуги, предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията“, „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“, „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа”, „Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина”, „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“, „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ Договор № ОП-65 от 14.11.2016 г. Дата на качване: 15.11.2016

 Договор № ОП-66 от 14.11.2016 г. Дата на качване: 15.11.2016

 Протокол №3 от работа на комисия Дата на качване: 08.11.2016

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 08.11.2016

 Протокол №1 от работа на комисия Дата на качване: 12.10.2016

 Образци Дата на качване: 30.09.2016

 Техническа спецификация Дата на качване: 30.09.2016

 Техническа спецификация Дата на качване: 30.09.2016

 Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Дата на качване: 30.09.2016

 Информация за публикуване в профила на купувача обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Дата на качване: 30.09.2016

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi