Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Подмяна на автобусни спирки на територията на Община Севлиево“.Предмет на настоящата обществена поръчка е "Доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. 

Новите автобусни спирки с навес ще са с правоъгълна форма с размери :

1500 мм х 3500 мм и височина 2300 мм до покривна конструкция;

1500 мм х 7000 мм и височина 2300 мм до покривна конструкция;

 Поставена на терена върху предварително монтирани метални основи в бетонни фундаменти. Изпълнена със стоманена конструкция, покрива е покрит с поликарбонатна каналчеста  с UV-защита - без цвят в дъговидна форма. Навесът е отворен от пред, а от към гърба и едната страна  е затворен с многослойни ламенирани  стъкла 12 мм. - без цвят. От другата страна е затворен с двустранен рекламно-информационен елемент изработен от метална конструкция и закалени стъкла - без цвят.  Предвидена е дървена седалка за пейка. От тях 9 /девет/ броя автобусни спирки с навес с размери  1500/3500/2300 см, и 3 /три/ броя автобусни спирки с навес с размери  1500/7000/2300 см;

  Договор № ОП-57/29.09.2016 г. Дата на качване: 30.09.2016

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 21.09.2016

 Протокол №1 от работа на комисия Дата на качване: 14.09.2016

  Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за удължаване на срока на основание чл. 188, ал. 2 ЗОП Дата на качване: 10.09.2016

 Техническа спецификация Дата на качване: 01.09.2016

 Образци документация Дата на качване: 01.09.2016

 Информация за публикувана в профила на купувача Обява Дата на качване: 01.09.2016

 Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Дата на качване: 01.09.2016

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi