Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Севлиево по две обособени позиции: ОП-1 ж.к. Митко Палаузов бл. 2 ; ОП-2 ж.к. Митко Палаузов бл. 8Възложителят финансира дейностите със средства, представляващи безвъзмездна финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, като максималният финансов ресурс по поръчката е в размер на 2 333 067,56 лв. (два милиона триста тридесет и три хиляди шестдесет и седем и петдесет и шест стотинки) без включен ДДС. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции и включва следните основни дейности: 1. топлинно изолиране на външните стени на сградата, асансьорните кули и комини; 2. топлинно изолиране на надземните стени на сутерена; 3. топлоизолация на покрива на сградата; 4. изолиране на покривите на усвоените тераси, които граничат с външен въздух; 5. подмяна на дограмата на сградата, включително в сутерен, стълбищна клетка и входни врати с нова дограма, съгласно изискванията на Доклада за енергийна ефективност; 6.Монтаж на нова PVC дограма; 7. повишаване ефективността на осветителната инсталация; 8. възстановяване на всички парапети по тераси и покрив, съобразено с ново проектантско решение; 9. ремонт на всички видими корозирали части по панелите (фасадни,покривни и подови панели в сутерен) - почистване от корозия и обработка с антикорозионни покрития  и боя); 10. направа на топлоизолация при работната фуга между секциите и затварянето й; 11. почистване и обработване на фасадните фуги със съвременни еластични материали; 12. възстановяване на хидроизолацията и усилване на армировката на входните козирки; 13. ремонт на покрив, покривни площи и открити балкони; 14. ремонт на всички покривни обшивки 

публикувана под № 00189-2016-0014 в РОП Обявление за приключване на договор Дата на качване: 07.01.2019

 Приложения към Договор ОП-14 Дата на качване: 31.05.2018

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 29.05.2018

 Договор ОП-14 Дата на качване: 29.05.2018

 Обявление за изпълнен договор ОП-12/15.03.2017 г. Дата на качване: 10.10.2017

 Решение за класиране за обособена позиция № 1 Дата на качване: 17.07.2017

 Доклад от дейността на комисия Дата на качване: 17.07.2017

 Протокол 6 за обособена позиция № 1 Дата на качване: 17.07.2017

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 24.03.2017

 Договор № ОП-12 от 15.03.2017 г. с приложения Дата на качване: 24.03.2017

 Решение за класиране Дата на качване: 03.02.2017

 Доклад от дейността на комисия Дата на качване: 03.02.2017

 Протокол №5 по чл. 58 от ППЗОП Дата на качване: 03.02.2017

 Протокол №4 по чл. 57, ал. 2 и ал. 3 Дата на качване: 03.02.2017

 Протокол №3 по чл. 56, ал. 1-3 от ППЗОП Дата на качване: 03.02.2017

 Протокол №2 по чл. 54, ал. 12 и от ППЗОП Дата на качване: 03.02.2017

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 21.11.2016

 Протокол №1 по чл. 54, ал. 7 от работа на комисия Дата на качване: 12.10.2016

 Отговор на запитване Дата на качване: 20.09.2016

 Становище Дата на качване: 29.08.2016

 Технически паспорт ж.к. М. Палаузов, бл. 8 Дата на качване: 29.08.2016

 Технически доклад ж.к. М. Палаузов, бл. 8 Дата на качване: 29.08.2016

 Доклад за енергийните характеристики ж.к М. Палаузов блок 8 Дата на качване: 29.08.2016

 Технически паспорт ж.к. М. Палаузов, бл. 2 Дата на качване: 29.08.2016

 Технически доклад ж.к. М. Палаузов, бл. 2 Дата на качване: 29.08.2016

 Доклад за енергийните характеристики ж.к М. Палаузов блок 2 Дата на качване: 29.08.2016

 Документация за участие Дата на качване: 29.08.2016

 Обявление Дата на качване: 29.08.2016

 Решение Дата на качване: 29.08.2016

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi