Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Програми и стратегии за управление на общинска собственост

 Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд Дата на качване: 29.04.2024

 Окончателен годишен списък към 28.02.2024 г. на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища под наем Дата на качване: 28.02.2024

 Стратегия за управление на общинската собственост 2023-2027 Дата на качване: 16.02.2024

 П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Севлиево за 2024 г Дата на качване: 16.02.2024

 Проект на годишен списък по реда на чл. 18 от НРУУЖННПОЖ на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища под наем към 28.02.2024 г Дата на качване: 30.01.2024

 ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Севлиево за 2023 г., актуализирана към 30.06 Дата на качване: 26.07.2023

 Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд Дата на качване: 28.04.2023

 П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Севлиево за 2023 г. Дата на качване: 16.03.2023

 Окончателен годишен списък към 28.02.2023 г. на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища под наем Дата на качване: 01.03.2023

 Проект на годишен списък по реда на чл. 18 от НРУУЖННПОЖ на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища под наем към 28.02.2023 г Дата на качване: 03.02.2023

 Заповед за земеделски земи от ОПФ с НТП полски пътища на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ Дата на качване: 10.01.2023

  Заповед за земеделски земи от ОПФ с НТП полски пътища на основание чл.37в, ал.10 Дата на качване: 10.01.2023

 Заповед за определяне състава на комисия по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, обявление на ОСЗ - Севлиево и график на заседанията на комисията Дата на качване: 09.11.2022

 П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Севлиево за 2022 г. Дата на качване: 03.11.2022

 Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд Дата на качване: 29.04.2022

  Заповеди за земеделски земи от ОПФ с НТП полски пътища на основание чл.37в, ал.10 и ал.16 от ЗСПЗЗ Дата на качване: 23.03.2022

 Окончателен годишен списък към 28.02.2022 г. на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища под наем Дата на качване: 28.02.2022

 Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Севлиево за 2022 г. Дата на качване: 14.02.2022

 Проект на годишен списък по реда на чл. 18 от НРУУЖННПОЖ на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища под наем към 28.02.2022 г Дата на качване: 31.01.2022

 Заповеди за земеделски земи от ОПФ с НТП полски пътища на основание чл.37в, ал.10 и ал.16 от ЗСПЗЗ Дата на качване: 21.01.2022

 Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд Дата на качване: 29.04.2021

 Списък на свободни имоти - земеделски земи, с начин на трайно ползване "пасище, мера и ливади за общо ползване, които Община Севлиево ще предостави под наем за стопанската 2021-2022 година Дата на качване: 01.03.2021

 Списък на свободни имоти - земеделски земи, с начин на трайно ползване "пасище, мера и ливади за индивидуално, които Община Севлиево ще предостави под наем за стопанската 2021-2022 година Дата на качване: 01.03.2021

 Окончателен годишен списък към 28.02.2021 г. на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища под наем Дата на качване: 26.02.2021

 Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Севлиево за 2021 г. Дата на качване: 15.02.2021

 Проект на годишен списък по реда на чл. 18 от НРУУЖННПОЖ на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища под наем към 28.02.2021 г. Дата на качване: 29.01.2021

 Заповеди за земеделски земи от ОПФ с НТП полски пътища на основание чл.37в, ал.10 и ал.16 от ЗСПЗЗ Дата на качване: 12.01.2021

 Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд Дата на качване: 30.04.2020

 Списък на свободни имоти - земеделски земи, с начин на трайно ползване "пасище, мера и ливади, които Община Севлиево ще предостави под наем за стопанската 2020-2021 година Дата на качване: 16.03.2020

 Списък на свободни имоти - земеделски земи, с начин на трайно ползване "пасище, мера и ливади, които Община Севлиево ще предостави под наем за стопанската 2020-2021 година Дата на качване: 16.03.2020

 Окончателен годишен списък към 28.02.2020 г. на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища под наем Дата на качване: 28.02.2020

 Програма за общинска собственост 2020 Дата на качване: 14.02.2020

 Стратегия за общинска собственост 2019-2023 Дата на качване: 14.02.2020

 Проект на годишен списък по реда на чл. 18 от НРУУЖННПОЖ на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища под наем към 28.02.2020 г Дата на качване: 04.02.2020

 Регистър на разпоредителни сделки с общинска собственост 2008-2019 г. Дата на качване: 27.01.2020

 Заповеди за земеделски земи от ОПФ с НТП полски пътища на основание чл.37в, ал.10 и ал.16 от ЗСПЗЗ Дата на качване: 10.01.2020

 Актуализирана ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Севлиево за 2019 г. Дата на качване: 27.09.2019

 Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд Дата на качване: 30.04.2019

 П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Севлиево за 2019 г. Дата на качване: 11.03.2019

 Списък на свободни имоти - земеделски земи, с начин на трайно ползване "пасище, мера и ливади, които Община Севлиево ще предостави под наем за стопанската 2019-2020 година Дата на качване: 01.03.2019

 Окончателен годишен списък към 28.02.2019 г. на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища под наем Дата на качване: 28.02.2019

  Проект на годишен списък по реда на чл. 18 от НРУУЖННПОЖ на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища под наем към 28.02.2019 г Дата на качване: 01.02.2019

 Заповеди за земеделски земи от ОПФ с НТП полски пътища на основание чл.37в, ал.10 и ал.16 от ЗСПЗЗ Дата на качване: 23.01.2019

 Главен регистър за частна общинска собственост Дата на качване: 02.01.2019

 Главен регистър за публична общинска собственост Дата на качване: 02.01.2019

 Регистър на Търговските дружества с Общинско участие Дата на качване: 17.12.2018

 Регистър за общинските предприятия Дата на качване: 17.12.2018

 План за действие за общинските концесии в община Севлиево Дата на качване: 05.10.2018

 Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд Дата на качване: 30.04.2018

 Окончателен годишен списък към 28.02.2018 г. на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища под наем Дата на качване: 28.02.2018

 Програми за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Севлиево за 2018 г. Дата на качване: 22.02.2018

 Проект на годишен списък по реда на чл. 18 от НРУУЖННПОЖ на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища към 28.02.2018 г. Дата на качване: 02.02.2018

 Протоколи за разпределението на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд Дата на качване: 28.04.2017

 Списък на свободни имоти - земеделски земи, с начин на трайно ползване "пасище, мера и ливади, които Община Севлиево ще предостави под наем за стопанската 2017-2018 година Дата на качване: 08.03.2017

 Окончателен годишен списък към 28.02.2017 г. на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища под наем Дата на качване: 28.02.2017

 Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Севлиево за 2017 г. Дата на качване: 21.02.2017

 Проект на годишен списък по реда на чл. 18 от НРУУЖННПОЖ на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища под наем към 28.02.2017 г. Дата на качване: 06.02.2017

 Протоколи за разпределението на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд Дата на качване: 22.04.2016

 Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на община Севлиево за 2016 г. Дата на качване: 23.03.2016

 Списък на свободни имоти - земеделски земи, с начин на трайно ползване "пасище, мера и ливада", които Общината има намерение да предостави под наем за стопанската 2016/2017 година - за общо и индивидуално ползване на земеделски производители, съгласно изискванията по чл. 37и от ЗСПЗЗ Дата на качване: 29.02.2016

 Окончателен годишен списък към 28.02.2016 г. на картотекираните граждани за настаняване Дата на качване: 29.02.2016

 Проект на годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища 2016 г. Дата на качване: 08.02.2016

 Списък на общинските жилища съобразно тяхното предназначение през 2016 г. Дата на качване: 02.02.2016

 Стратегия за управление на общинската собственост 2015-2019 г. Дата на качване: 02.02.2016

 Имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „полски пътища“ и „напоителни канали“ Дата на качване: 27.01.2016

 Имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „полски пътища“ и „напоителни канали“ Дата на качване: 27.01.2016

 Имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „полски пътища“ и „напоителни канали“ Дата на качване: 27.01.2016

 Протоколи за предоставяне на пасища Дата на качване: 10.08.2015

 Списък на свободни имоти - земеделски земи, с начин на трайно ползване "пасище, мера и ливади, които Община Севлиево ще предоставя под наем за стопанската 2015-2016 година Дата на качване: 01.07.2015

 Протокол за промяна разпределението на пасищата, мерите и ливадите в землището на с. Търхово Дата на качване: 15.05.2015

 Протоколи - пасища Дата на качване: 30.04.2015

 Окончателен годишен списък по реда на чл. 18 от НРУУЖННПОЖ (неразделна част от заповед № 0292/19.03.2015) Дата на качване: 20.03.2015

 Заповед за утвърждаване на окончателен годишен списък по НРУУЖННПОЖ Дата на качване: 20.03.2015

 Свободни имоти – земеделски земи, с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, които Общината има намерение на предостави под наем през 2015 година Дата на качване: 10.03.2015

 Документи за ползване на пасища и ливади общинска собственост Дата на качване: 04.03.2015

 Списък на картотекираните граждани с жилищни нужди Дата на качване: 27.02.2015

 Програма и стратегия за управление на общинска собственост 2015 г. Дата на качване: 19.02.2015

 Списък на картотекираните граждани с жилищни нужди

 Стратегия за управление на общинската собственост на Община Севлиево за мандат 2011-2015 година

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi