Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Извършване на СМР и модернизация на заседателна зала № 300, находяща се на третия етаж в административната сграда на Община Севлиево публикувана под № 9051854 в РОП

 Информация за приключен Договор № ОП-20/28.04.2016г. на 12.08.2016 г. Дата на качване: 15.08.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-20/28.04.2016г. на 12.08.2016 г. Дата на качване: 15.08.2016

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-20/28.04.2016г. Дата на качване: 21.06.2016

 Договор № ОП-20/28.04.2016г. Дата на качване: 28.04.2016

 Протокол от работа на комисия Дата на качване: 20.04.2016

 ОВК Дата на качване: 29.03.2016

 Конструкции Дата на качване: 29.03.2016

 Електро Дата на качване: 29.03.2016

 Архитектура Дата на качване: 29.03.2016

 Документация за участие Дата на качване: 29.03.2016

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi