Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООДРегионалното депо за отпадъци в гр. Севлиево се експлоатира от дружество – „Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООД.

„Регионално депо за отпадъци – Севлиево“ ООД е дружество с ограничена отговорност. Дружеството е регистрирано с Решение № 384 от 11.03.2005 г. на Габровски окръжен съд.

Собственици на капитала на дружеството са:

Община Севлиево – с  68 % от капитала,

Община Дряново – с 22 % от капитала,

Община Сухиндол – с 10 % от капитала.

Регионалното депо за неопасни и опасни отпадъци обслужва общините – Севлиево, Дряново и Сухиндол. Депото разполага с три броя клетки за битови, строителни и производствени отпадъци като две от тях са изградени и в момента се експлоатира само Клетка №1. Третата клетка ще се изгради при нужда след изчерпване на капацитета на първите две.

За депониране на опасни отпадъци са изградени 44 броя клетки всяка с обем 562 м3. Клетките представляват стоманобетонни съоръжения, всяка с размери 12×9×5 метра, разположени в 6 реда стъпалообразно.

В източната част на депото е разположено старо депо, изцяло закрито и рекултивирано и ЛПСОВ за третиране на отпадъчните води от инсталацията преди заустването им в градската канализация.

Основание за извършване на дейсти с отпадъци:

·        Регистрационен № на КР:   КР №182 – НО/2007

·        Дата на подписване на КР: 29.10.2007 год.

·        Дата на влизане в сила на КР: 29.11.2007 год.

·        Оператор на инсталацията: Община Севлиево.

Контакти:

Адрес: гр. Севлиево, 5400, ул. „Ловнидолско шосе“ № 84

Прокурист: Свилен Радков

Телефони: 0675/ 3 24 82, 0675/ 3 24 83 и 0675/ 3 24 84.

e-mail: depo.sevlievo@abv.bg

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi