Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООДМБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД е многопрофилна общинска болница. Болницата съществува от 1879 година като Севлиевска окръжна второстепенна болница. Първоначално се е помещавала в стара двуетажна турска къща. Болницата носи името на първият лекар на гр. Севлиево - д-р Стойчо Христов. През 1942 год. е построена нова сграда на болницата в западната част на града, която има два етажа и сто легла. През 1977 год. е открито разширението на болницата в сегашния й вид.

МБАЛ “Д-р Стойчо Христов” ЕООД - Севлиево обслужва една община, 32 кметства с 52 населени места.

Болницата извършва диагностика и активно лечение на остри и хронични изострени заболявания, травми, спешни и планови оперативни интервенции по следните основни медицински специалности: вътрешни болести, кардиология, пневмо-фтизиатрия, гастроентерология, нефрология, хемодиализа, хирургия, ортопедия и травматология, урология, акушерство и гинекология, неонатология, анестезиология и интензивно лечение, очни болести, УНГ, инфекциозни болести, нервни болести.

Разполага с модерно обзаведени, извършващи пълен набор изследвания клинична и микробиологична лаборатории.

Извършва високоспециализирана медицинска помощ със съвременна апаратура в областта на образна и функционална диагностика.

Има разкрити десет стационарни отделения, отделения без легла, медико-диагностични лаборатории, структури по образна и функционална диагностика, ТЕЛК. Стационарните отделения осъществяват лечебна дейност на 152 легла. МБАЛ Д-р Стойчо Христов” ЕООД има Разрешение за осъществяване на диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ.

Извършва се лечебна дейност по следните медицински специалности: вътрешни болести, ендокринология, алергология, кардиология, анестезиология и интензивно лечение, хирургия, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, очни болести, педиатрия, неонатология, пневмология и фтизиатрия, инфекциозни болести, нервни болести, физиотерапия и рахабилитация, клинична лаборатория, образна диагностика, обща и клинична патология, микробиология, гастроентерология, урология и нефрология.

Сключен е договор с РЗОК Габрово за оказване на болнична помощ по клинични пътеки.

Управител: Д-р Пламен Цеков

тел.: 0675/38 338, 0675/32579
адрес: гр. Севлиево, ул. “Стефан Пешев” № 147
е-mail: mbal-sevlievo130@abv.bg

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi