Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Доставка чрез покупка на един брой автомобил - фабрично нов за нуждите на Община Севлиево публикувана по № 9051000 в РОП

 Информация за приключване на договор ОП-14/23.03.2016г. Дата на качване: 30.03.2016

 Информация за извършено плащане по договор ОП-14/23.03.2016г. на 23-28.03.2016г. Дата на качване: 30.03.2016

 Договор № ОП-14/23.03.2016г. Дата на качване: 23.03.2016

 Протокол от работа на комисия за класиране на участник Дата на качване: 18.03.2016

 Образци документация за представяне на поканата. Дата на качване: 07.03.2016

 Техническа спецификация Дата на качване: 07.03.2016

 Публична покана Дата на качване: 07.03.2016

 Публична покана в АОП Дата на качване: 07.03.2016

« назад


Достъп за глухи лица
Заседание на Общински съвет
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi