Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Предварителни обявления и становища за осъществен контрол АОП

 Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2017г. Дата на качване: 23.03.2018

  Становище КСИ-149 от 15.09.2017г. - окончателно Дата на качване: 15.09.2017

 Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП Дата на качване: 15.03.2019

 Становище КСИ-149 от 23.08.2017 г. Дата на качване: 23.08.2017

 Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2016г. Дата на качване: 30.03.2017

 Обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП за 2015г. Дата на качване: 02.03.2016

 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в град Севлиево“ Дата на качване: 19.02.2016

 „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Севлиево” по обособени - ОП 1. „Сграда с административен адрес гр. Севлиево, ж.к „Митко Палаузов” бл. 6”, ОП 2 „Сграда с административен адрес гр. Севлиево, ул. "Хан Аспарух" 7, бл. "Христо Ботев" 2 Дата на качване: 19.02.2016

 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при реализация на проект: „Енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в град Севлиево“ Дата на качване: 19.02.2016

 „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Севлиево” по обособени - ОП 1. „Сграда с административен адрес гр. Севлиево, ж.к „Митко Палаузов” бл. 2”, ОП 2 „Сграда с административен адрес гр. Севлиево, ж.к „Митко Палаузов” бл. 8” Дата на качване: 19.02.2016

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi