Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Предоставяне на електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна мрежа чрез географски номера за нуждите на Община Севлиево № 9043115

 Информация за извършено плащане - ОП-29/04.09.2015 на 15.09.2016 г. Дата на качване: 26.09.2016

 Информация за извършено плащане - ОП-29/04.09.2015 на 24.08.2016 г. Дата на качване: 30.08.2016

 Информация за извършено плащане - ОП-29/04.09.2015 на 22.08.2016 г. Дата на качване: 23.08.2016

 Информация за извършено плащане - ОП-29/04.09.2015 на 11.08.2016 г. Дата на качване: 19.08.2016

 Информация за извършено плащане - ОП-29/04.09.2015 на 09.08.2016 г. Дата на качване: 16.08.2016

  Информация за извършено плащане - ОП-29/04.09.2015 на 25.07.2016 г. Дата на качване: 04.08.2016

 Информация за извършено плащане - ОП-29/04.09.2015 на 14.07.2016г. Дата на качване: 21.07.2016

 Информация за извършено плащане - ОП-29/04.09.2015 на 14.07.2016 г. Дата на качване: 15.07.2016

  Информация за извършено плащане - ОП-29/04.09.2015 на 29.06.2016 г. Дата на качване: 04.07.2016

  Информация за извършено плащане - ОП-29/04.09.2015 на 13.06.2016г. Дата на качване: 16.06.2016

 Информация за извършено плащане - ОП-29/04.09.2015 на 02.06.2016г. Дата на качване: 16.06.2016

 Информация за извършено плащане - ОП-29/04.09.2015 на 13.06.2016г. Дата на качване: 15.06.2016

 Информация за извършено плащане - ОП-29/04.09.2015 на 16.05.2016г. Дата на качване: 27.05.2016

  Информация за извършено плащане - ОП-29/04.09.2015 на 15.04.2016г. Дата на качване: 19.05.2016

 Информация за извършено плащане - ОП-29/04.09.2015 на 15.04.2016г. Дата на качване: 18.04.2016

  Информация за извършено плащане - ОП-29/04.09.2015 на 13.04.2016г. Дата на качване: 18.04.2016

  ↓ Информация за извършено плащане по ОП 29/04.09.2015г. на 12.03.2016г. Дата на качване: 17.03.2016

  ↓ Информация за извършено плащане по ОП 29/04.09.2015г. на 07.03.2016г. Дата на качване: 17.03.2016

  ↓ Информация за извършено плащане по ОП 29/04.09.2015г. на 11.03.2016г. Дата на качване: 14.03.2016

  Информация за извършено плащане по ОП 29/04.09.2015г. на 07.03.2016г. Дата на качване: 14.03.2016

  Информация за извършено плащане по ОП 29/04.09.2015г. на 11.03.2016г. Дата на качване: 12.03.2016

 Информация за извършено плащане по ОП 29/04.09.2015г. 17.02.2016г. Дата на качване: 18.02.2016

 Информация за извършено плащане - ОП 29/04.09.2015г. на 14.01. 2016г. Дата на качване: 18.01.2016

 Информация за извършено плащане по договор ОП-29/04.09.2015г. от 14.12.2015г. Дата на качване: 17.12.2015

 Информация за извършено плащане по договор ОП-29/04.09.2015г. от 14.12.2015г. Дата на качване: 15.12.2015

 Информация за извършено плащане по договор ОП-29/04.09.2015г. от 09-17.11.2015г. Дата на качване: 17.11.2015

 Информация за извършено плащане по договор ОП-29/04.09.2015г. от 11.11. 2015г. Дата на качване: 16.11.2015

 Информация за извършено плащане по договор ОП-29/04.09.2015г. от 15. 10. 2015г. Дата на качване: 23.10.2015

 Информация за извършено плащане - ОП 29/04.09.2015г. от 05-15.10. 2015г. Дата на качване: 16.10.2015

 Договор № ОП 29/04.09.2015 Дата на качване: 16.10.2015

 Протокол за класиране на участниците Дата на качване: 03.07.2015

 Документация Дата на качване: 23.06.2015

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi