Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Реконструкция на кръстовища на територията на град Севлиево №9042754

 Информация за стойността на изпълнен договор сключен след проведена процедура по реда на Глава 8А от ЗОП - Договор ОП 21.03.07.2015г. на 13.04.2016г. Дата на качване: 18.04.2016

  Информация за извършено плащане - ОП 21/03.07.2015г. на 13.04.2016г. Дата на качване: 18.04.2016

 Информация за извършено плащане - ОП 21/03.07.2015г. на 11.11.2015г. Дата на качване: 16.11.2015

 Информация за извършено плащане ОП-21/03.07.2015г. от 02. 11. 2015г. Дата на качване: 03.11.2015

 Информация за извършено плащане - ОП-21/03.07.2015г. Дата на качване: 25.09.2015

 Информация за извършено плащане по Договор ОП 21/03. 07.2015г. Дата на качване: 13.08.2015

 Договор ОП-21 от 03.07.2015 г. Дата на качване: 22.07.2015

 Протокол от работа на комисия за класиране на участник Дата на качване: 26.06.2015

 Отговор на запитване 15.06.2015 г. Дата на качване: 15.06.2015

 Документация за участие Дата на качване: 12.06.2015

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi