Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Заповеди

 Заповед № 773 от 17.07.2024 г. относно ползването на питейна вода, различна от питейно-битовите нужди Дата на качване: 17.07.2024

 Заповед № 742 от 08.07.2024 г. за започване на процедура по дерегистрация от адрес Дата на качване: 09.07.2024

 ЗАПОВЕД № 626 от 07.06.2024 г. - забрана добива на липов цвят Дата на качване: 10.06.2024

 Заповед № 541 от 20.05.2024 г. за прекратяване на адресни регистрации Дата на качване: 03.06.2024

 Заповед № 361 от 02.04.2024 г. за започване на производство по дерегистрации от адрес Дата на качване: 03.04.2024

 Заповед № 301 от 20.03.2024 г. - за започване на процедура за прекратяване на адресни регистрации Дата на качване: 20.03.2024

 Заповед № 292 от 18.03.2024 г. - Технически прегледи на състоянието на язовирните стени Дата на качване: 19.03.2024

 Заповед № 279 от 14.03.2024 г. за започване на производство по дерегистрация Дата на качване: 18.03.2024

 Заповед № 75 от 26.01.2024 за започване на производство по дерегистрация от адрес Дата на качване: 29.01.2024

 Заповед № 23 от 05.01.2024 г. - Забранява се достъпа,ползването и водовземането от неохраняеми водни обекти Дата на качване: 05.01.2024

 Заповед № 1215 от 28.11.2023 г. за започване на производство по дерегистрация от адрес Дата на качване: 29.11.2023

 Заповед № 1163 от 15.11.2023 за прекратяване на адресна регистрация Дата на качване: 20.11.2023

 Заповед 1111 от 31.10.2023 г. - относно сметоизвозване за 2024 г. на територията на община Севлиево Дата на качване: 31.10.2023

 Заповед № 1055 от 13.10.2023 г. - Обявяване 16 октомври 2023 г. за Ден на траур на територията на община Севлиево Дата на качване: 13.10.2023

 Заповед № 1026 от 04.10.2023 г. относно ползването на питейна вода, различна от питейно-битовите нужди Дата на качване: 04.10.2023

 Заповед № 942 от 18.09.2023 г. за прекратяване на адресна регистрация Дата на качване: 19.09.2023

 Заповед № 930 от 13.09.2023 г. за прекратяване на адресна регистрация Дата на качване: 14.09.2023

 Заповед № 797 от 03.08.2023 г. за започване на производство по дерегистрация от адрес Дата на качване: 07.08.2023

 Заповед № 783 от 28.07.2023 г. за започване на производство по дерегистрация от адрес Дата на качване: 31.07.2023

 Заповед № 603 от 13.06.2023 г. за прекратяване на адресни регистрации Дата на качване: 14.06.2023

 ЗАПОВЕД № 584 от 07.06.2023г. - забрана добива на липов цвят Дата на качване: 07.06.2023

 Заповед № 444 от 05.05.2023 г. за започване на производство по дерегистрация от адрес Дата на качване: 05.05.2023

 Заповед № 393 от 26.04.2023 г. за започване на производство по дерегистрация от адрес Дата на качване: 27.04.2023

 ЗАПОВЕДИ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ПО РЕДА НА ГЛАВА III ОТ ЗОС ЗА ОБЕКТ: ОТВАРЯНЕ НА НОВА УЛИЦА В СЕЛО КОРМЯНСКО Дата на качване: 25.04.2023

  ЗАПОВЕД № 377 от 24.04.2023 г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ПО РЕДА НА ГЛАВА III ОТ ЗОС ЗА ОБЕКТ: РАЗШИРЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 65927.559.2 "ГРОБИЩЕН ПАРК" Дата на качване: 25.04.2023

 Заповед № 133 от 07.02.2023 г. за прекратяване на адресни регистрации Дата на качване: 08.02.2023

 Заповед № 80 от 25.01.2023 г. за прекратяване на адресна регистрация Дата на качване: 26.01.2023

  Заповед № 63 от 23.01.2023 г. за започване на производство по дерегистрация Дата на качване: 23.01.2023

 Заповед № 48 от 13.01.2023 г. за започване на производство по дерегистрация Дата на качване: 16.01.2023

 Заповед № 32 от 10.01.2023 г. - Въвеждане на режимно водоснабдяване за с. Градище Дата на качване: 10.01.2023

 Заповед № 1321 от 20.12.2022 г. за започване на производство по дерегистрация Дата на качване: 22.12.2022

 Заповед № 1145 от 14.11.2022 г. за прекратяване на адресни регистрации Дата на качване: 14.11.2022

 Заповед 1066 от 26.10.2022 г. - относно сметоизвозване за 2023 г. на територията на община Севлиево Дата на качване: 27.10.2022

 Заповед № 1065 от 26.10.2022 г. относно ползването на питейна вода, различна от питейно-битовите нужди и режимно водоснабдяване Дата на качване: 27.10.2022

 Заповед № 929 от 28.09.2022 г. за дерегистрация от адреси Дата на качване: 29.09.2022

 Заповед № 873 от 12.09.2022 г. за прекратяване на адресна регистрация Дата на качване: 13.09.2022

 Заповед № 752 от 08.08.2022 г. за дерегистрация Дата на качване: 09.08.2022

 Заповед № 742 от 03.08.2022 г. - относно извършване на преброяване на безстопанствени кучета Дата на качване: 09.08.2022

 Заповед № 716 от 29.07.2022 г. относно ползването на питейна вода, различна от питейно-битовите нужди Дата на качване: 29.07.2022

 Заповед № 693 от 26.07.2022 г. за дерегистрация от постоянен адрес Дата на качване: 27.07.2022

 Заповед № 579 от 27.06.2022 г. за дерегистрация от постоянен и от настоящ адрес Дата на качване: 28.06.2022

 ЗАПОВЕД № 537 от 10.06.2022г. - забрана добива на липов цвят Дата на качване: 10.06.2022

 ЗАПОВЕДИ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ПО РЕДА НА ГЛАВА III ОТ ЗОС ЗА ОБЕКТ: РАЗШИРЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 65927.32.4 "ГРОБИЩЕН ПАРК" Дата на качване: 13.05.2022

 Заповед № 305 от 12.04.2022 г. за дерегистрация от настоящ адрес Дата на качване: 13.04.2022

 Заповед № 215 от 17.03.2022г. - Относно Технически прегледи на състоянието на язовирните стени Дата на качване: 17.03.2022

 ЗАПОВЕДИ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ПО РЕДА НА ГЛАВА III ОТ ЗОС ЗА ОБЕКТ: РАЗШИРЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 65927.32.4 "ГРОБИЩЕН ПАРК" Дата на качване: 18.02.2022

 Заповед № 1262 от 23.12.2021 г. за прекратяване на адресна регистрация Дата на качване: 29.12.2021

 Заповед № 1238 от 16.12.2021 г. за дерегистрация от постоянен адрес Дата на качване: 17.12.2021

 Заповед № 1126 от 18.11.2021 г. за дерегистрация от настоящ адрес Дата на качване: 15.12.2021

 Заповед № 1206 от 08.12.2021 г. за заличаване от адрес Дата на качване: 13.12.2021

  Заповед 1026 от 28.10.2021г. - относно сметоизвозване за 2022 г. на територията на община Севлиево Дата на качване: 29.10.2021

 Заповед № 0990 от 15.10.2021 г. за дерегистрация от постоянен и от настоящ адрес Дата на качване: 18.10.2021

 Заповед № 0897 от 23.09.2021 г. за дерегистрация от настоящ адрес Дата на качване: 27.09.2021

 Заповеди за отчуждаване на имоти попадащи в реализацията на обект от първостепенно значение - публична общинска собственост „ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ В ЗОНАТА НА КРАЙГРАДСКИ ОТДИХ“ с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на р. Росица, землището на гр. Севлиево Дата на качване: 17.09.2021

 Заповед № 0830 от 30.08.2021 г. за заличаване от настоящ адрес Дата на качване: 31.08.2021

 Заповед № 0725 от 28.07.2021 г. за дерегистрация от постоянен адрес Дата на качване: 20.08.2021

 Заповед № 0754 от 03.08.2021 г. относно ползването на питейна вода, различна от питейно-битовите нужди Дата на качване: 03.08.2021

 Заповед № 0706 от 22.07.2021 г. за дерегистрация от постоянен и настоящ адрес Дата на качване: 23.07.2021

  Заповед 0595/ 18.06.2021 г. за добиване на липов цвят Дата на качване: 21.06.2021

 Заповед № 0412 от 29.04.2021 г. за заличаване на адресна регистрация Дата на качване: 28.05.2021

 Заповед № 0219 от 08.03.2021 г. за дерегистрация по постоянен и по настоящ адрес Дата на качване: 11.03.2021

 Заповед № 0041 от 12.01.2021г. - Относно Технически прегледи на състоянието на язовирните стени Дата на качване: 12.01.2021

 Заповеди съгласно чл.37 Ж,ал.11 от ЗСПЗЗ Дата на качване: 08.01.2021

 ЗАПОВЕД №0008 от 06.01.2021г. - относно ползването на язовирите Дата на качване: 08.01.2021

  Заповед 0879 от 29.10.2020г. - относно сметоизвозване за 2021 г. на територията на община Севлиево Дата на качване: 29.10.2020

 Заповед № 0738 от 14.09.2020 г. за дерегистрация по постоянен и по настоящ адрес Дата на качване: 15.09.2020

 Заповед №0744 от 14.09.2020 г.относно въведено режимно водоподаване Дата на качване: 14.09.2020

  Заповед № 0640 от 05.08.2020 г. относно ползването на питейна вода, различна от питейно-битовите нужди Дата на качване: 05.08.2020

 Заповед № 0635 от 04.08.2020 г. относно ползването на питейна вода в с. Млечево Дата на качване: 04.08.2020

 Заповед № 0588 от 20.07.2020 г. относно ползването на питейна вода. Дата на качване: 20.07.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП - ПРЗ със Заповед № 0582 от 17.07.2020г. по плана на с. Идилево Дата на качване: 17.07.2020

 Заповед № 0555 за дерегистрация по постоянен и по настоящ адрес Дата на качване: 14.07.2020

 СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на ПУП - ПРЗ със Заповед № 0546 от 09.07.2020г. по плана на с. Валевци, местност "Лъгът" Дата на качване: 09.07.2020

 Заповед №0530 за одобряване на ПУП с идентификатор65927.78.4 по кадастрална карта на гр. Севлиево Дата на качване: 08.07.2020

 Заповед №0529 за одобряване на ПУП гр. Севлиево при промяна на предназначение Дата на качване: 08.07.2020

 Заповед №0528 за одобряване на ПУП с идентификатор 65927.59.1 по КККР гр. Севлиево Дата на качване: 08.07.2020

 Заповед №0527 за одобряване на ПУП гр. Севлиево Дата на качване: 08.07.2020

 Заповед №0521 за одобряване на ПУП гр. Севлиево Дата на качване: 08.07.2020

  Заповед 0511/02.07.2020 г. за одобряване на ПУП за имот с идентификатор №16376.195.9 по КККР на с. Горна Росица Дата на качване: 07.07.2020

 Заповед 0450/ 15.06.2020 г. за забрана добива на липов цвят Дата на качване: 15.06.2020

 Заповед №0131 / 07.02.2020г. за комисия която да определи чрез жребий местата за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Севлиево във връзка с традиционния базар на мартеници Дата на качване: 10.02.2020

 ЗАПОВЕД за изготвяне на споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища,мери и ливади за 2020г. Дата на качване: 21.11.2019

 Заповед 1109/ 31.10.2019г. - относно сметоизвозване за 2020 г. на територията на община Севлиево Дата на качване: 31.10.2019

 Заповеди за отчуждаване на имоти попадащи във пояс I на СОЗ на съществуващи шахтови кладенци Дата на качване: 13.06.2019

 Заповед 0544/10.06.2019 г. за добиване на липов цвят Дата на качване: 11.06.2019

 Заповед 0281/02.04.2019 г. Дата на качване: 03.04.2019

 Заповед 0175/05.03.2019 г. за одобряване на ПУП за имот с идентификатор № 65297.29.68 Дата на качване: 05.03.2019

 Заповед 0161/27.02.2019 г. за одобряване на Решение на техническа служба при Община Севлиево Дата на качване: 28.02.2019

 Заповед 0098/08.02.2019 г. Дата на качване: 09.02.2019

 Заповед 1014/30.10.2018 г. за определяне вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, границите на районите и честотата на сметоизвозване за 2019 г Дата на качване: 31.10.2018

 Заповед 0849/13.09.2018 г. във връзка с болестта Дата на качване: 13.09.2018

 Заповед 0545/19.06.2018 г. за забрана достъпът, ползването и водовземането от язовири-публична общинска собственост Дата на качване: 19.06.2018

 Заповед 0489/04.06.2018 г. за забрана добива на липов цвят Дата на качване: 04.06.2018

 Заповед 0230/22.03.2018 г. за технически прегледи на състоянието на язовирните стени и съоражения към тях - публична общинска собственост на Община Севлиево Дата на качване: 23.03.2018

 Заповед 0134/20.02.2018 г. за Дата на качване: 21.02.2018

 Заповед 0133/20.02.2018 г. за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване Дата на качване: 21.02.2018

 Заповед 1041/30.10.2017 за определяне вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, границите на районите и честотата на сметоизвозване за 2018 г. Дата на качване: 31.10.2017

 Заповед 0551/15.06.2017 г. за забрана добива на липов цвят Дата на качване: 15.06.2017

 Заповед на министъра на отбраната за обявяване на вакантни длъжности от ВМС Дата на качване: 30.05.2017

 Заповед 0442/16.05.2017 г. за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване Дата на качване: 16.05.2017

 Заповед 0441/16.05.2017 г. за Дата на качване: 16.05.2017

 Заповед 0420/09.05.2017 г. за забрана достъпът, ползването и водовземането от язовири Дата на качване: 13.07.2017

 Заповед 0096/30.01.2017 г. за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „полски пътища“ и „напоителни канали“ Дата на качване: 09.02.2017

 Заповед 0095/30.01.2017 г. за "бели петна" Дата на качване: 09.02.2017

 Заповед 0005/04.01.2017 г. за технически прегледи на състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях Дата на качване: 19.04.2017

 Заповед 1418/29.12.2016 по повод необходимостта от налагане на мерки за ограничаване и предотвратяване на болестта Дата на качване: 29.12.2016

 Заповед 1162/28.10.2016 за определяне вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, границите на районите и честотата на сметоизвозване за 2017 г. Дата на качване: 31.10.2016

 Заповед 0847/04.08.16 за забрана ползването на питейна вода за напояване, поливане, миене и др. Дата на качване: 04.08.2016

 Заповед 0769/19.07.16 за забрана достъпът, ползването и водовземането от водни обекти Дата на качване: 19.07.2016

 Заповед 0589/10.06.16 за заличаване адресите от националния класификатор на настоящите и постоянни адреси, в които няма сгради или съществуващите са негодни за обитване Дата на качване: 10.06.2016

 Заповед 0587/09.06.16 за забрана брането на липов цвят Дата на качване: 10.06.2016

 Заповед № 1220 за определяне вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, границите на районите и честотата на сметоизвозване за 2016 г. на територията на Община Севлиево Дата на качване: 28.10.2015

 Заповед №0927 - прекратяване на конкурс Дата на качване: 03.09.2015

 Заповед № 0864 за въвеждане на режим на водата в община Севлиево Дата на качване: 13.08.2015

 Заповед № 0797 за въвеждане на временна забрана за обществено ползване на кръстовища в гр. Севлиево Дата на качване: 23.07.2015

 Заповед № 0796 за обявяване класирането на кандидатите в открит конкурс за добив на дървесина в обект № 1501 Дата на качване: 22.07.2015

 Заповед № 0630 за забрана брането на липов цвят Дата на качване: 16.06.2015

 Заповед № 1498 за определяне вида на предлаганите услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси, границите на районите и честотата на сметоизвозване за 2015 година на територията на община Севлиево Дата на качване: 30.10.2014

 Заповед № 1476 за обявяване бедствено положение на територията на община Севлиево Дата на качване: 28.10.2014

 Заповед №0907 за ограничаване разпространението на болестта

 Заповед №0765 за обявяване на конкурс за предоставяне на социална услуга

 Заповед № 0693 за забрана брането на липов цвят

 Заповед № 0228 за обявяване на обособена част от спортен обект – спортна зала „Дан Колов”

 Заповед № 0070 за обявяване неучебни дни за ОУ "Христо Ботев" и НУ "Св.Св. Кирил и Методий"

 Заповед № 0060 за обявяване неучебни дни за ОУ "Васил Левски" с.Шумата

 Заповед обособени части СЗ Дан Колов

 Заповед за определяне вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ за 2014 година

 Заповед на кмета на Община Севлиево за провеждане на търг за продажба на стояща дървесина

 Заповед за въвеждане на нов режим на водата в Севлиево

 Заповед за въвеждане режим на водата в град Севлиево и селата

 Заповед за въвеждане на режимно водоподаване

 Заповед за обявяване класирането от конкурс за добив на дървесина

 Заповед за определяне купувач на обект № 1302

 Заповед за забрана добиването на липов цвят от земи и гори, собственост на Община Севлиево

 Заповед за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии в Община Севлиево

 Заповед за обявяване обособените части на спортна зала "Дан Колов"

 Заповед за одобряване Генералния план за организация на движението на гр. Севлиево

 Заповед за отмяна режима на водата

 Заповед за отмяна на бедственото положение в Община Севлиево

 Заповед за оповестяване спечелилия търга за добив на дървесина за обект № 1202

 Заповед за оповестяване спечелилия търга за добив на дървесина за обект № 1203

 Заповед на Регионална здравна инспекция - Габрово

 Заповед за обявяване бедствено положение на територията на община Севлиево

 Заповед за определяне районите и честотата на сметоизвозване за 2013 г. на територията на Община Севлиево

 Заповед за обявяване класираните кандидати в конкурса за добив на дървесина

 Заповед за определяне 12 октомври като неучебен ден

 Заповед за въвеждане режим на водата от 03.10.2012 г.

 Заповед за въвеждане режим на водата от 03.09.2012 г.

 Заповед за въвеждане режим на водата от 20.08.2012 г.

 Заповед за въвеждане режим на водата от 06.08.2012 г.

 Заповед за въвеждане режим на водата от 23.07.2012 г.

 Заповед за недопускане отсичането на липови дървета, които са общинска собственост и добиране на липов цвят

 Заповед за координация и контрол на дейността по водно спасяване

 Заповед за временна забрана общественото ползване на ул.

 Заповед за обществен достъп до документацията за издаване на разрешително за експлоатация на «Складова база за боеприпаси и взривни вещества», с. Ловни дол

 Заповед за пожарна безопасност на територията на Община Севлиево от 23 Март 2012

 Заповед за създаване на организация и провеждане на превантивни мероприятия за недопускане преливането на язовирите от 7 Февруари 2012

 Заповед за почистване и осигуряване проводимостта на речното корито на територията на Община Севлиево от 17 Февруари 2012

 Заповед за определяне районите за сметосъбирани и сметоизвозване на територията на община Севлиево за 2012 година от 15 Октомври 2011

 Заповед за отдаване под наем на обособени части от спортен обект - Спортна зала "Дан Колов" Севлиево от 26 Септември 2011

 Заповед № 0580/2011 - за контрол на водните площи на територията на община Севилево, с цел осигуряване на безопасност и предотвратяване на удавяния от 18 Юли 2011

 Заповед за определяне на местата, на които е разрешено разхождането и свободното пускане на кучета на територията на гр.Севлиево от 8 Юни 2010

 Заповед за създаване на организация и провеждане на превантивни мероприятия за недопускане на пожари от 7 Юни 2010

 Заповед за отдаване под наем на обособени части от спортна зала "Дан Колов" от 17 Юни 2010

 Заповед за удължаване срока за деклариране на собствеността върху гаражи, павилиони и др.конструкции, монтирани върху земя - общинска собственост от 30 Април 2010

  Заповед за заплащане на обезщетение за ползване, без правно основание, на имот - общинска собственост от 8 Март 2010

 Заповед 150 от 26.02.2010 г. - правила за управление на делегиран бюджет - функция "Образование" от 26 Февруари 2010

 Заповед във връзка с Наредба за пределно допустими нива на електронните полета в населените територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти от 07 Юли 2009

 Забрана за движение на МПС по ул."Хр.Спиридонов" от 20 Февруари 2008

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi