Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Ежедневно и комплексно почистване на административната сграда на Община Севлиево, находяща се на адрес: гр. Севлиево, пл."Свобода" 1 № 9038389 от 27.01.2015 г.

  Информация за приключване на договор за обществената поръчка на 16.03.2016г. Дата на качване: 17.03.2016

  Информация за извършено плащане по договор ОП-6/06.03.2015г. на 16.03.2016г. Дата на качване: 17.03.2016

  Информация за извършено плащане по договор ОП-6/06.03.2015г. на 23.02.2016г. Дата на качване: 24.02.2016

  Информация за извършено плащане по договор ОП-6/06.03.2015г. на 29.01.2016г. Дата на качване: 08.02.2016

 Информация за извършено плащане по договор ОП-6/06.03.2015г. на 04.01.2016г. Дата на качване: 26.01.2016

 Информация за извършено плащане по договор ОП-6/06.03.2015г. на 01.12.2015г. Дата на качване: 18.12.2015

 Информация за извършено плащане по договор ОП-6/06.03.2015г. на 02.11.2015г. Дата на качване: 20.11.2015

 Информация за извършено плащане - ОП 06/06.03.2015г. на 01.10.2015г. Дата на качване: 23.10.2015

 Информация за извършено плащане - ОП 06/06. 03.2015г. на 17. 08. 2015г. Дата на качване: 19.08.2015

  Информация за извършено плащане по договор №ОП-6/06.03.2015 на 15.07.2015 г. Дата на качване: 21.07.2015

  Информация за извършено плащане по договор №ОП-6/06.03.2015 на 09.06.2015 г. Дата на качване: 24.06.2015

 Информация за извършено плащане по договор №ОП-6/06.03.2015 на 21.05.2015 Дата на качване: 25.05.2015

 Информация за извършено плащане по договор № ОП-6/06.03.2015 на 17.04.2015г. Дата на качване: 12.05.2015

 Договор Дата на качване: 16.03.2015

 Протокол Дата на качване: 11.02.2015

 Публична покана - изисквания Дата на качване: 27.01.2015

 Публична покана АОП Дата на качване: 27.01.2015

 Техническа спецификация Дата на качване: 27.01.2015

 Образци Дата на качване: 27.01.2015

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi