Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с изискванията към строежите и упражняване на строителен надзор на обект Изграждане на съоръжение за компостиране на биоотпадъци

 Информация за извършено плащане по договор ОП-1/22.01.2015г от 02.11.2015г. Дата на качване: 20.11.2015

 Договор за възлагане Дата на качване: 03.02.2015

 Протокол от проведено заседание на Комисията Дата на качване: 14.01.2015

 Публична покана АОП Дата на качване: 10.12.2014

 Публична покана-изисквания Дата на качване: 10.12.2014

 Договор Дата на качване: 10.12.2014

 Техническа спецификация Дата на качване: 10.12.2014

 Образци Дата на качване: 10.12.2014

« назад


Достъп за глухи лица
Заседание на Общински съвет
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi