Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ДСХ с ОЛБ с. Стоките

 Извършено плащане по договор Дата на качване: 20.06.2015

 Извършено плащане по договор Дата на качване: 12.05.2015

 Информация за извършено плащане по договор Дата на качване: 07.04.2015

 Информация за извършено плащане по договор Дата на качване: 04.03.2015

 Справка за извършени плащания Дата на качване: 12.02.2015

 Извършени плащания по договор за доставка на хранителни продукти Дата на качване: 08.01.2015

 Извършени плащания по договори Дата на качване: 16.12.2014

 Справка за извършени плащания Дата на качване: 16.12.2014

 Договор за извънгаранционно абонаментно техническо обслужване - продължение Дата на качване: 24.11.2014

 Договор за извънгаранционно абонаментно техническо обслужване Дата на качване: 24.11.2014

 Договор със служба по трудова медицина Дата на качване: 24.11.2014

 Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСК с ОЛБ с. Стоките - продължение Дата на качване: 24.11.2014

 Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСК с ОЛБ с. Стоките Дата на качване: 24.11.2014

 Справка за плащания по договори на стойност под праговете на ЗОП Дата на качване: 24.11.2014

 Справка по обществена поръчка за хранителни продукти за м. октомври Дата на качване: 24.11.2014

« назад


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi