Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Търгове

 Обявление от „Общински пазари-Севлиево ЕООД за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 10.07.2024

  Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд Дата на качване: 08.07.2024

 Обявление за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг Дата на качване: 05.06.2024

 Обявление от „Общински пазари-Севлиево ЕООД за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на : Дата на качване: 03.06.2024

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 29.05.2024

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 29.04.2024

  Обявление за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг Дата на качване: 22.04.2024

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 29.03.2024

 Обявление за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг Дата на качване: 29.03.2024

 Обявление от „Общински пазари-Севлиево ЕООД за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на : Дата на качване: 22.03.2024

 Промяна в зала за търг - 13.03.2024 г Дата на качване: 11.03.2024

 Обявление за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг Дата на качване: 23.02.2024

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 16.02.2024

 „Общински пазари-Севлиево ЕООД е открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 09.02.2024

  Обявление за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг Дата на качване: 26.01.2024

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 08.01.2024

 Обявление от „Общински пазари-Севлиево” ЕООД е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 19.10.2023

 Обявление за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти общинска собственост Дата на качване: 11.09.2023

 Заповед на Директора на ОП "Гори и земи" за класиране за обект № 230,2,3,4 Дата на качване: 08.09.2023

 Заповед класиране за обект 2305 Дата на качване: 05.09.2023

 Обявление за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи с трайно ползване - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд Дата на качване: 01.09.2023

 открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 21.08.2023

 ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за „Покупко-продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Севлиево - обекти №2302, №2303, №2304 Дата на качване: 17.08.2023

 Открит конкурс за възлагане извършване дейностите - „Добив на дървесина - извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 2305, Дата на качване: 15.08.2023

 Заповед класиране за обект 2301 Дата на качване: 31.07.2023

 Обявление от „Общински пазари-Севлиево” ЕООД е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 28.07.2023

  Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 28.07.2023

  Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг на дървесина на корен Дата на качване: 19.07.2023

 Обявление за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи с трайно ползване - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд Дата на качване: 14.07.2023

 Обявление от „Общински пазари-Севлиево” ЕООД е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 11.07.2023

  Открит конкурс за възлагане извършване дейностите - „Добив на дървесина - извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина Дата на качване: 06.07.2023

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем Дата на качване: 03.07.2023

  Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 28.06.2023

 "БЯЛА" ЕООД - Севлиево - Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 16.06.2023

 „Общински пазари-Севлиево” ЕООД - Обявление за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 13.06.2023

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг на дървесина на корен Дата на качване: 07.06.2023

  Открит конкурс за възлагане извършване дейностите - „Добив на дървесина - извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина Дата на качване: 19.05.2023

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем Дата на качване: 15.05.2023

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 05.05.2023

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на дървесина на корен от урбанизирана територия на община Севлиево, находяща се в УПИ IX, кв. 5, с. Идилево – гробищен парк Дата на качване: 24.04.2023

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем Дата на качване: 07.04.2023

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 29.03.2023

  Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем Дата на качване: 24.02.2023

  Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 17.02.2023

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг на дървесина на корен Дата на качване: 15.02.2023

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 10.02.2023

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 11.01.2023

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 02.12.2022

 „Общински пазари-Севлиево” ЕООД - Обявление за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 16.11.2022

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем Дата на качване: 11.11.2022

  Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 09.11.2022

 Обявление за търг продажба на дървесина склад Дата на качване: 04.11.2022

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 14.10.2022

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 30.09.2022

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отстъпено право на строеж Дата на качване: 28.09.2022

  Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на земеделски земи Дата на качване: 19.09.2022

 Заповед и Договор - „Добив на дървесина - извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина Дата на качване: 16.09.2022

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 02.09.2022

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд Дата на качване: 31.08.2022

 Открит конкурс за възлагане извършване дейностите - „Добив на дървесина - извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина Дата на качване: 26.08.2022

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 05.08.2022

  Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 03.08.2022

 Обявление търг продажба на дървесина склад Дата на качване: 29.07.2022

 Уведомление относно промяна на часа за провеждане на търг от „Общински пазари-Севлиево” ЕООД Дата на качване: 28.07.2022

 „Общински пазари-Севлиево” ЕООД - Обявление за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 14.07.2022

 „Общински пазари-Севлиево” ЕООД - Обявление за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 14.07.2022

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване ( Дата на качване: 06.07.2022

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд Дата на качване: 01.07.2022

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 03.06.2022

  Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 30.05.2022

 Обявление търг продажба на дървесина на корен - села Дата на качване: 18.05.2022

 „Общински пазари-Севлиево” ЕООД - Обявление за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 13.05.2022

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 11.05.2022

  Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Д Дата на качване: 04.04.2022

 „Общински пазари-Севлиево” ЕООД - Обявление за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 28.03.2022

  Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 11.03.2022

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 11.03.2022

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на дървесина на корен Дата на качване: 25.02.2022

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 23.02.2022

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 31.01.2022

 Обявление търг продажба на дървесина на корен Н.Петков 63а Дата на качване: 12.01.2022

 "Общински пазари - Севлиево" ЕООД - Обявление за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем - 20.01.2022г. Дата на качване: 05.01.2022

 "Бяла" ЕООД гр.Севлиево - Обявление за открита процедура за отдаване под наем Дата на качване: 22.12.2021

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 17.12.2021

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 10.12.2021

 "Общински пазари - Севлиево" ЕООД - Обявление за публичен търг с явно наддаване-24.11.2021 г. Дата на качване: 05.11.2021

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 27.10.2021

 Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 2113 Дата на качване: 21.10.2021

 Търг с явно наддаване за продажба на дървесина на корен в обект 2112 Дата на качване: 15.10.2021

 Съобщение за промяна в зала за търг - 19.10.2021 г. Дата на качване: 15.10.2021

 "Общински пазари - Севлиево" ЕООД - Обявление за публичен търг с явно наддаване-21.10.2021 г. Дата на качване: 08.10.2021

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 01.10.2021

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд Дата на качване: 03.09.2021

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 27.08.2021

 Публичен търг за продажба на дървесина Дата на качване: 20.08.2021

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 04.08.2021

 "Общински пазари - Севлиево" ЕООД - Обявление за публичен търг с явно наддаване-16.08.2021 г. Дата на качване: 30.07.2021

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 14.07.2021

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд Дата на качване: 05.07.2021

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 07.06.2021

 "Общински пазари - Севлиево" ЕООД - Обявление за публичен търг с явно наддаване-17.06.2021 г. Дата на качване: 02.06.2021

 Съобщение относно депозит за търг за продажба на дървесина на корен в урбанизирана територия Дата на качване: 31.05.2021

 Обявление търг продажба на дървесина на корен в урбанизирана територия Дата на качване: 31.05.2021

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 23.04.2021

 Обявление от „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 16.04.2021

 Oткрита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 12.04.2021

 Oткрита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 29.03.2021

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 27.01.2021

  Обявление за открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 07.12.2020

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 23.10.2020

 Определяне за купувач на обект № 2006 спечелилия Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина от корен Дата на качване: 19.10.2020

 Определяне за купувач на обект № 2005 спечелилия Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина от корен Дата на качване: 19.10.2020

 Определяне за купувач на обект № 2004 спечелилия Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина от корен Дата на качване: 19.10.2020

 Съобщение за промяна на зала за търг на 08.10.2020г. Дата на качване: 07.10.2020

 Документация към Заповед № 10 Дата на качване: 28.09.2020

 Заповед за откриване на процедура с явно наддаване на дървесина на Обект №2004, 2005, 2006 Дата на качване: 28.09.2020

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 21.09.2020

 “ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ –СЕВЛИЕВО” ЕООД - Обявление за отдаване под наем на помещения Дата на качване: 27.08.2020

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 26.08.2020

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти - общинска собственост Дата на качване: 21.08.2020

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 15.07.2020

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти - общинска собственост Дата на качване: 10.07.2020

  Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд Дата на качване: 08.07.2020

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти - общинска собственост Дата на качване: 12.06.2020

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - общинска собственост Дата на качване: 18.05.2020

 Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 02.03.2020

 „Общински пазари-Севлиево” ЕООД открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 07.02.2020

 обявление за търг Дата на качване: 28.01.2020

  Обявление за търг на недвижими имоти на Бяла ЕООД Дата на качване: 03.01.2020

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 11.12.2019

 Обявление търг продажби 16.12.2019 г. Дата на качване: 29.11.2019

 ОБЯВЛЕНИЕ ОТ “ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ –СЕВЛИЕВО” ЕООД Дата на качване: 04.11.2019

 Промяна в зала за търг - 08.10.2019 г. Дата на качване: 27.09.2019

 Обявление-търг продажби 08.10.2019 г. Дата на качване: 20.09.2019

 Обявление за открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на имоти – земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд Дата на качване: 05.09.2019

 Обявление търг продажби - 16.09.2019 г Дата на качване: 30.08.2019

 Промяна в зала за търг - 04.09.2019 г. Дата на качване: 27.08.2019

 Обявление - търг продажби 04.09.2019 г. Дата на качване: 19.08.2019

 Обявление - търг наеми на 08.08.2019 г. Дата на качване: 22.07.2019

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 05.07.2019

 Обявление за открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на имоти – земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд Дата на качване: 03.07.2019

  Протокол и Заповед за класиране от търг за продажба на дървесина на корен на Обект 1904 Дата на качване: 13.06.2019

 Протокол и Заповед за класиране от търг за продажба на дървесина на корен на Обект 1901.1902.1903 Дата на качване: 13.06.2019

 Обявление-търг - наеми язовир Гюр чешма, с. Градница Дата на качване: 29.05.2019

 Съобщение за промяна зала Дата на качване: 27.05.2019

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на земеделски земи Дата на качване: 22.05.2019

 Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1904 Дата на качване: 16.05.2019

 Протокол от търг за дървесина от 09.05.19 г Дата на качване: 14.05.2019

 Заповед определяне на спечелил търг за дървесина Дата на качване: 13.05.2019

 Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обекти № 1901,1902,1903 Дата на качване: 09.05.2019

 Обявление за търг продажби на 28.05.2019 г. Дата на качване: 08.05.2019

 Съобщение относно търг за продажба на стояща дървесина в Обект № 1905 Дата на качване: 03.05.2019

 Обявление за учредяване на възмездно право на ползване на специализирани транспортни средства Дата на качване: 19.04.2019

 Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1905 Дата на качване: 18.04.2019

 Заповед - прекратяване търгове за дървесина Дата на качване: 12.04.2019

 Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1904 Дата на качване: 11.04.2019

 Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Дата на качване: 09.04.2019

 Обявление Дата на качване: 19.03.2019

 Oбявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 06.03.2019

 Заповед на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за търговска дейност Дата на качване: 01.03.2019

 Обявление за търг Дата на качване: 27.02.2019

  Заповед на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за търговска дейност Дата на качване: 11.01.2019

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти Дата на качване: 20.12.2018

 Съобщение за промяна в зала за търг от 12.12.2018 г. Дата на качване: 11.12.2018

 Съобщение за промяна в зала за търг от 14.12.2018 г. Дата на качване: 11.12.2018

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 30.11.2018

  Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти - общинска собственост Дата на качване: 28.11.2018

 Заповед на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за търговска дейност Дата на качване: 26.11.2018

  Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти - общинска собственост Дата на качване: 26.11.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 16.11.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 24.10.2018

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 17.10.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти - общинска собственост Дата на качване: 10.10.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 14.09.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 05.09.2018

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на имоти – земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд Дата на качване: 29.08.2018

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти и моторни превозни средства - общинска собственост Дата на качване: 22.08.2018

 Открита процедура за добив на дървесина Дата на качване: 14.08.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 08.08.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 16.07.2018

 Отдаване под наем на имоти – земеделски земи с НТП "пасища, мери и ливади" Дата на качване: 16.07.2018

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти и моторни превозни средства - общинска собственост Дата на качване: 13.07.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 06.07.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 06.06.2018

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти - общинска собственост Дата на качване: 16.05.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 11.05.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 23.04.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 23.03.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 16.03.2018

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти – общинска собственост Дата на качване: 09.03.2018

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими вещи – общинска собственост Дата на качване: 28.02.2018

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти – общинска собственост Дата на качване: 16.02.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 14.02.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 24.01.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 05.01.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири – публична общинска собственост Дата на качване: 11.12.2017

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 22.11.2017

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 15.11.2017

 Заповед за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 30.10.2017

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти Дата на качване: 20.10.2017

  Заповед за определяне на изпълнител за извършване добив на дървесина от Обект № 1702 Дата на качване: 29.09.2017

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 27.09.2017

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти Дата на качване: 20.09.2017

 Заповед за изменение и частично прекратяване на процедура по отдаване под наем на земи - общинска собственост Дата на качване: 14.09.2017

 Документация за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина от Обект № 1702 Дата на качване: 13.09.2017

 Заповед за открита процедура за извършване добив на дървесина от Обект № 1702 Дата на качване: 13.09.2017

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти Дата на качване: 13.09.2017

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на имоти – земеделски земи с начин на трайно ползване Дата на качване: 30.08.2017

 Документация за провеждане на процедура за извършване на добив на дървесина от Обект № 1702 Дата на качване: 18.08.2017

 Заповед за открита процедура за извършване на добив на дървесина от Обект № 1702 Дата на качване: 18.08.2017

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти Дата на качване: 02.08.2017

 Заповед за спиране процедура по продажба чрез публичен търг на недвижим имот в землището на с. Дамяново Дата на качване: 31.07.2017

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 24.07.2017

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 21.07.2017

 Откират процедура за отдаване под наем чрез публичен търг Дата на качване: 19.07.2017

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими вещи – общинска собственост Дата на качване: 14.07.2017

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти Дата на качване: 14.07.2017

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на имоти – земеделски земи с начин на трайно ползване Дата на качване: 12.07.2017

 Обявление за открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване организиран от ПГ "Марин Попов" гр. Севлиево Дата на качване: 09.06.2017

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти Дата на качване: 02.06.2017

 Открита процедура за отстъпване право на строеж за предвидено допълващо застрояване Дата на качване: 29.05.2017

 Заповед за обявяване класирането на кандидатите в открит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 1701 Дата на качване: 22.05.2017

 Заповед на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за търговска дейност Дата на качване: 12.05.2017

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 12.05.2017

 Oткрита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движима вещ – общинска собственост Дата на качване: 12.05.2017

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти Дата на качване: 10.05.2017

 Заповед на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за търговска дейност Дата на качване: 28.04.2017

 Открита процедура за "Добив на прогнозно количество дървесина - извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" от Обект № 1701 Дата на качване: 21.04.2017

 Заповед на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 31.03.2017

 Заповед на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за търговска дейност Дата на качване: 27.03.2017

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 27.03.2017

 Открита процедура за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти Дата на качване: 24.03.2017

 Заповед на управителя на "Общински пазари-Севлиево" ЕООД за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за търговска дейност Дата на качване: 17.03.2017

 Заповед на управинтеля на "Общински пазари-Севлиево" ЕООД за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за търговска дейност Дата на качване: 10.03.2017

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение Дата на качване: 01.03.2017

 Прекратява се открита процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на терен Дата на качване: 28.02.2017

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дата на качване: 22.02.2017

 Заповед на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за прекратяване откритата процедура за провеждане на публичен търг Дата на качване: 18.02.2017

 Заповед на управителя на "Общински пазари-Севлиево" ЕООД за открита процедура за отдаване под наем чрез явен търг Дата на качване: 13.02.2017

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг Дата на качване: 10.02.2017

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг Дата на качване: 08.02.2017

 Съобщение за промяна на зала за провеждане на търг Дата на качване: 19.01.2017

 Открита процедура за отдаване под наем на терени - общинска собственост Дата на качване: 11.01.2017

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 04.01.2017

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните движими вещи – моторни превозни средства, общинска собственост Дата на качване: 21.12.2016

 Заповед на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за открита процедура за отдаване под наем чрез явен търг Дата на качване: 20.12.2016

 Открита процедура за отдаване под наем на недвижими имоти Дата на качване: 19.12.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 09.12.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 11.11.2016

 Заповед № 91/10.11.2016 г. на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за открита процедура за отдаване под наем чрез явен търг Дата на качване: 10.11.2016

 Заповед за определяне на изпълнител на дейността добив на дървесина в обект № 1604 Дата на качване: 02.11.2016

 Открита процедура за "Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина, товарене, траспортиране и натоварване на ТИР с дървесина, добита в Обект № 1604" Дата на качване: 17.10.2016

 Условия за провеждане на открит конкурс завъзлагане изпълнението на услугата "Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина, товарене, траспортиране и натоварване на ТИР с дървесина, добита в Обект № 1604" Дата на качване: 17.10.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти Дата на качване: 17.10.2016

 Открита процедура за отстъпване право на строеж за предвидено допълващо застрояване Дата на качване: 14.10.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 14.10.2016

 Открита процедура за продажба на имоти общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 21.09.2016

 Открита процедура за отдаване под наем на дентален кабинет в сградата на СУ "Васил Левски" гр. Севлиево Дата на качване: 08.09.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 05.08.2016

 Заповед за определяне купувач на обект №1602 Дата на качване: 21.07.2016

 Съобщение за промяна на зала за провеждане на търг Дата на качване: 19.07.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти Дата на качване: 19.07.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на имоти общинска собственост Дата на качване: 13.07.2016

 Открита процедура за отдаване под наем за срок от 6 год. чрез публичен търг с явно наддаване на имоти общинска собственост Дата на качване: 08.07.2016

 Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1602 Дата на качване: 05.07.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти Дата на качване: 04.07.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти общинска собственост Дата на качване: 01.07.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти общинска собственост Дата на качване: 29.06.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти и земеделски земи Дата на качване: 10.06.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на имоти от общинския поземлен фонд Дата на качване: 10.06.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими вещи общинска собственост Дата на качване: 08.06.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими вещи общинска собственост Дата на качване: 18.05.2016

 Обявление за провеждане на търг, организиран от Общински пазари - Севлиево ЕООД Дата на качване: 17.05.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти Дата на качване: 13.05.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на имоти Дата на качване: 11.05.2016

 Открита процедура за отдаване под наем със заповед № 41/12.04.2016 г. на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД Дата на качване: 12.04.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг на земеделски земи Дата на качване: 11.04.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг на общински имоти Дата на качване: 04.04.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг на общинска собственост Дата на качване: 01.04.2016

 Открита процедура за отдаване под наем със заповед № 29/23.03.2016 г. на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД Дата на качване: 23.03.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг със заповед № 306/18.03.2016 г. на Управителя на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр. Севлиево Дата на качване: 22.03.2016

 Открита процедура за отдаване на концесия на язовир Малауча, с.Сенник Дата на качване: 21.03.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на общински имоти Дата на качване: 11.03.2016

 Заповед за определяне изпълнител от открита процедура за маркиране и сортиментиране на подлежащи насаждения и дървета за сеч, изготвяне на карнет - опис на маркирани насаждения, изготвяне на технологичен план за дърводобив Дата на качване: 24.02.2016

 Открита процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински имот Дата на качване: 19.02.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг на общински имоти Дата на качване: 17.02.2016

 Тръжна процедура за маркиране и сортиментиране на подлежащи насаждения и дървета за сеч, изготвяне на карнет – опис на маркирани насаждения; изготвяне на технологичен план за дърводобив Дата на качване: 12.02.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти Дата на качване: 06.01.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на общински имоти Дата на качване: 06.01.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг със заповед № 1/ 25.11.2015 г.на председателя на НЧ“Пробуда-1907“с Ряховците Дата на качване: 25.11.2015

 Открита процедура за отдаване под наем чрез явен търг със заповед № 117/11.11.2015 г. на управителя на „Общински пазари-Севлиево” Дата на качване: 17.11.2015

 Публичен търг с явно наддаване на общински имоти Дата на качване: 16.11.2015

 Публичен търг с явно наддаване на движими вещи Дата на качване: 16.11.2015

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими вещи Дата на качване: 21.10.2015

 Публичен търг за продажба на общински имоти Дата на качване: 12.10.2015

 Съобщение относно открити процедури за отдаване под наем и за продажба на общински имоти Дата на качване: 08.10.2015

 Открита процедура за отдаване под наем на недвижим имот Дата на качване: 02.10.2015

 Открита процедура за отдаване под наем на имот от общински поземлен фонд Дата на качване: 02.10.2015

 Публичен търг за продажба на общински имоти Дата на качване: 25.09.2015

 Публичен търг за отдаване под наем на имоти, собственост на Община Севлиево Дата на качване: 14.09.2015

 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти Дата на качване: 11.09.2015

 Открита процедура със заповед № 95/28.08.2015 г. на управителя на „Общински пазари-Севлиево” Дата на качване: 02.09.2015

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване за общински имоти Дата на качване: 17.08.2015

 Процедура за отдаване под наем, обявена със заповед № 85/11.08.2015 г. на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД Дата на качване: 12.08.2015

 Публичен търг с явно наддаване на общинска собственост Дата на качване: 05.08.2015

 Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти Дата на качване: 20.07.2015

 Отдаване под наем за срок от 3 / три / години чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот, АОПС №3499/19.05.2008г., ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви” Дата на качване: 25.06.2015

 Открита процедура за отдаване под наем на земеделски земи и имоти Дата на качване: 24.06.2015

 Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти Дата на качване: 01.06.2015

 Обявление за отдаване на концесия на язовир с. Идилево Дата на качване: 20.05.2015

 Обявление за отдаване на концесия на язовир Балък бунар Дата на качване: 20.05.2015

 Публичен търг за продажба на общински имоти Дата на качване: 08.05.2015

 Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти Дата на качване: 01.05.2015

 Публичен търг с явно наддаване за общински имоти Дата на качване: 22.04.2015

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти, собственост на Община Севлиево Дата на качване: 16.03.2015

 Процедура за отдаване под наем на общински имоти и язовири Дата на качване: 27.02.2015

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване за имоти, собственост на Община Севлиево Дата на качване: 27.02.2015

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти, собственост на Община Севлиево Дата на качване: 26.01.2015

 Публичен търг с явно наддаване на имоти, собственост на Община Севлиево Дата на качване: 21.01.2015

 Публичен търг с явно наддаване на имот публична общинска собственост, представляващ “Лавка” с площ 100 кв.м. Дата на качване: 15.01.2015

 Публичен търг с явно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири - публична общинска собственост Дата на качване: 26.11.2014

 Заповед за определяне купувач на обект №1408 Дата на качване: 24.11.2014

 Публичен търг с явно наддаване на имоти, собственост на Община Севлиево Дата на качване: 17.11.2014

 Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1408 Дата на качване: 06.11.2014

 Публичен търг с явно наддаване на следния недвижим имот – публична общинска собственост Дата на качване: 31.10.2014

 Публичен търг с явно наддаване на имоти, собственост на Община Севлиево Дата на качване: 20.10.2014

 Заповед за определяне купувач на обект №1406 Дата на качване: 17.09.2014

 Заповед за определяне купувач на обект №1404 Дата на качване: 17.09.2014

 Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1406 Дата на качване: 05.09.2014

 Условия за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1406 Дата на качване: 05.09.2014

 Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1404 Дата на качване: 05.09.2014

 Условия за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1404 Дата на качване: 05.09.2014

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi