Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - Преброяване 2021 Срокът за обхода на преброителите при Преброяване 2021 се удължава до 10 октомври Дата на качване: 29.09.2021

 Преброяване 2021 започва след броени дни Дата на качване: 03.09.2021

 ДО ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ_ВАКСИНИРАНЕ Дата на качване: 30.08.2021

 Обучението на преброителите и контрольорите ще се извърши в 9.00 ч. на 1 септември 2021 г. в Дом на културата „Мара Белчева“. Дата на качване: 04.08.2021

  Списък на одобрените кандидати за преброители и контрольори в община Севлиево Дата на качване: 04.08.2021

 Съобщение за подбор на преброители, контрольори и придружители_втора кампания Дата на качване: 25.05.2021

 Заявление_втора кампания Дата на качване: 25.05.2021

 Автобиография_втора кампания Дата на качване: 25.05.2021

 Съгласие за обработка на лични данни_втора кампания Дата на качване: 25.05.2021

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРЕБРОИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛЬОРИТЕ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 17.05.2021

 Съобщение относно: Преброяване 2021 ще се проведе в периода 7 септември - 3 октомври Дата на качване: 21.01.2021

 Съобщение за удължаване на срока за кандидатите за преброители, контрольори и придружители Дата на качване: 30.10.2020

 Съобщение за краен срок 30.10.2020 - ОПК Дата на качване: 23.10.2020

 Съобщение за кандидатите за преброители, контрольори и придружители Дата на качване: 20.10.2020

 Прессъобщение от НСИ Дата на качване: 15.09.2020

 Съобщение за подбор на преброители, контрольори и придружители Дата на качване: 15.09.2020

 Автобиография Дата на качване: 15.09.2020

 Заявление Дата на качване: 15.09.2020

 Съгласие за обработка на лични данни Дата на качване: 15.09.2020

 Заповед за определяне на цени и ставки за извършване на дейностите по Преброяване 2021 Дата на качване: 15.09.2020

 Заповед за Общинска преброителна комисия - Севлиево Дата на качване: 12.06.2020

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево