Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - Преброяване 2021 Прессъобщение от НСИ Дата на качване: 15.09.2020

 Съобщение за подбор на преброители, контрольори и придружители Дата на качване: 15.09.2020

 Автобиография Дата на качване: 15.09.2020

 Заявление Дата на качване: 15.09.2020

 Съгласие за обработка на лични данни Дата на качване: 15.09.2020

 Заповед за определяне на цени и ставки за извършване на дейностите по Преброяване 2021 Дата на качване: 15.09.2020

 Заповед за Общинска преброителна комисия - Севлиево Дата на качване: 12.06.2020

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево