Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

22.09.2022

СЕВЛИЕВСКИ УЧИТЕЛИ УЧАСТВАХА В МУЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТСЕВЛИЕВСКИ УЧИТЕЛИ УЧАСТВАХА В МУЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ
От 16 до 18 септември представители на Община Севлиево, ОУ „Стефан Пешев“, ДГ „Пролет“ и ДГ „Слънце“ участваха в Европейска конференция за педагогически иновации по проект „Роботика срещу насилие“, която се проведе в град Струга, Македония.

На събитието присъстваха представители на образователни институции от Македония, Италия, Испания, Португалия, България, Румъния, Полша, Литва и Турция. Проектът се финансира по програма Еразъм + подпрограма „Подкрепа за реформа на политиката“. Партньор по проекта за България е „КАИТ“ ЕООД, а за община Севлиево - ОУ „Стефан Пешев“.

Проектът има за цел да подобри подготовката на учителите за прилагане на междудисциплинарни дейности с помощта на роботи и ИКТ за възпитаване на децата срещу насилието и насърчаване на приобщаването.

През учебната 2021/2022 година, в партньорство с общинската администрация, преподаватели от ОУ „Стефан Пешев“ бяха запознати с обучителни методи, разработени от експерти по проекта, които се прилагаха в учебните занятия и заниманията по интереси. Добрите практики, създадени по време на работата по проекта, бяха споделени с учители от други общински образователни институции.

По време на конференцията присъстващите педагози имаха възможност да се запознаят с резултатите, постигнати при реализирането на проекта в партньорските държави, както и да представят своите постижения. Екипът на ОУ "Стефан Пешев" представи училището си и резултатите, постигнати при реализиране на проект "Роботика срещу насилие" с дигитална картичка.

 


« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево