Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

16.09.2022

ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ – СЕВЛИЕВО СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТИ ПО ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ НА МОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНАДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ – СЕВЛИЕВО СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТИ ПО ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ НА МОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
Първият одобрен проект на образователната институция е по Национална програма: „Хубаво е в детската градина“. През учебната 2022/2023 година детска градина „Радост“ – Севлиево ще работи като иновативна детска градина.

Иновативният проект е за STEM обучение. На детската градина ще бъдат преведени допълнителни 5 000 лева за изграждане на среда за работа по проекта, което предвижда да бъдат закупени комплекти „LEGO®EDUCATION“ на стойност 4 871 лева - за допълнителна работа с децата и да бъдат обучени 8 учителя за работа с тях.

Педагогическият екип на детската градина смята, че е необходимо да се смени фокусът в обучението: от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитие на способности у децата да решават проблеми. „LEGO®EDUCATION“ дава точно тези решения за ранно образование на децата чрез внедряване на компетентностния подход при работа с децата в детската градина. Това е причината образователната институция да кандидатства с този проект.

Образователните решения на „LEGO®EDUCATION“ за ранно образование са базирани на метода „учене чрез игра“ и „учене чрез правене“. Те дават нов облик на ученето и предефинират играта, за да навлязат малките деца в света на науката и да развият своята креативност. Целта на „LEGO®EDUCATION“ е да стимулира естественото любопитство, за да се отворят децата към математиката, науката и да развият езиковите си умения.

Чрез „LEGO®EDUCATION“ се насърчава любовта към откриването и изследването у децата и така се подпомага развитието на социални и емоционални умения, които са важни за ученето през целия живот.
В екипа на проекта са включени четири педагогически специалиста от ДГ „Радост“ №2 и психолог. Те ще провеждат всяка седмица по едно допълнително педагогическо взаимодействие в образователно направление: “Конструиране и технологии“ с децата от втора, трета и четвърта възрастова група (ЗПО), в периода от 01.10.2022 г. до 30.05.2023 г. Времето на провеждане на конструктивните игри ще бъде след основните форми на педагогическо взаимодействие с комплектите на „LEGO®EDUCATION“.
Децата ще работят с шестте вида комплекта „LEGO®EDUCATION“, съобразно техния интерес като се предвижда с всеки вид комплект да се проведат определен брой педагогически взаимодействия чрез конструктивна игра. В тези занимания (при желание) ще бъдат включени и родителите под различни форми.

Чрез този иновативен проект у децата ще бъдат поставени основните на STEM концепциите, които те ще свържат с реалния живот. Чрез иновативния проект ще решават проблеми и ще откриват как науката, технологиите, инженерството и математиката реално влияят на ежедневието им и колко необходимо е тяхното съвестно изучаване в училище.

Подходът дава възможност да се правят връзки между отделните образователни направления, което допринася за по-ефективното усвояване и затвърждаване на целевите компетентности и постигането на образователните цели. Дейностите с конструктивните материали ще насърчат развитието на фината моторика, която е от ключово значение за развитието на уменията за писане, както и за говорно-речевите умения.

Вторият одобрен проект на ДГ “Радост“ - Севлиево е по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Модул 5. „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. По него вече са разчертани две външни площадки по безопасност на движението по пътищата в двете сгради на детската градина и е закупено необходимото оборудване за тях. Целевата субсидия, която ще получи детската градина за това е 1 600 лева, а остатъкът от 1 566 лева е за сметка на детската градина. Чрез този проект ръководството на образователната институция създава и външна среда за обучение на децата по безопасност на движението по пътищата, тъй като досега те се обучаваха главно чрез вътрешни площадки по БДП..

Третият одобрен проект е по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“. По него детската градина вече е получила от МОН стационарна интерактивна дъска и проектор. Чрез тях ще бъде изграден интерактивен кабинет в ДГ “Радост“ №1, за да могат всички деца и учители да я използват.
С тази нова придобивка, интерактивната база на детската градина се увеличава и тя вече ще разполага с 4 интерактивни дъски и един интерактивен лаптоп.

 


« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево