Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Севлиево”Открита процедра по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: "Доставка на нетна електрическа енергия и  избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Севлиево".

Поръчката е публикувана в РОП на АОП: 00189-2020-0007.

Създадена на 19.02.2020г. Договор ОП-21 от 29.05.2020г. Дата на качване: 19.06.2020

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 19.06.2020

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 06.04.2020

 Доклад Дата на качване: 06.04.2020

 Протокол №2 Дата на качване: 06.04.2020

 Протокол №1 Дата на качване: 06.04.2020

 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП Дата на качване: 31.03.2020

 Разяснение Дата на качване: 20.03.2020

 Решение №0173 Дата на качване: 28.02.2020

 Решение Дата на качване: 19.02.2020

 Обявление Дата на качване: 19.02.2020

 Документация Дата на качване: 19.02.2020

 Образци Дата на качване: 19.02.2020

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево