Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

03.12.2019

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ОТКРИВАНЕ НA ОБЕКТИТЕ“ ПО ПРОЕКТ „ПРИЛАГАНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИО-ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНИТЕ СЕВЛИЕВО, ДРЯНОВО И СУХИНДОЛОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ОТКРИВАНЕ НA ОБЕКТИТЕ“ ПО ПРОЕКТ „ПРИЛАГАНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИО-ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНИТЕ СЕВЛИЕВО, ДРЯНОВО И СУХИНДОЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА – СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА СЪБРАНИТЕ БИО-ОТПАДЪЦИ“

На 5 декември от 11:00 часа на площадката за компостиране в община Севлиево ще се проведе Церемония по откриване на обектите по проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“.

Откриването на съоръжението в община Дряново ще бъде на 6 декември /петък/ от 11:00 часа на площадката за компостиране.

Проектът се изпълнява по договор BG16M1OP002-2.007-0001-C01 и се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата му стойност е 2 230 595,39 лв., от които 1 557 812,45 лв. европейско и 274 908,08 лв. национално съфинансиране.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни. Покана Дата на качване: 03.12.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево