Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

09.10.2019

В ИЗЦЯЛО ОБНОВЕНА СГРАДА ЩЕ СЕ ПРЕМЕСТИ ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА - СЕЛО СТОКИТЕВ ИЗЦЯЛО ОБНОВЕНА СГРАДА ЩЕ СЕ ПРЕМЕСТИ ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА -  СЕЛО СТОКИТЕ

Община Севлиево обяви поръчка за реконструкция на бившия дом за деца, който ще приюти възрастните хора

В реконструирана и модерна сграда в Севлиево ще бъдат настанени обитателите на Дома за стари хора в село Стоките.  Община Севлиево публикува обществена поръчка „Ремонтно-възстановителни работи в сграда на Дом за деца лишени от родителски грижи ”Велика и Георги Ченчеви” в Севлиево. Целта е в бившия дом за деца сега да се пребазира Домът за стари хора от село Стоките.
 
Предмет на обществената поръчка ще бъде изготвянето на инвестиционен проект и изпълнение на строителни дейности, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на изпълнение на инженеринг. За обновяването на сградата ще се използват съвременни материали, ще се въведат мерки за енергийна ефективност, а самата сграда ще бъде конструктивно възстановена. След ремонта тя ще отговаря на съвременните изисквания за експлоатация, ще бъде удобно и ще отговаря на нуждите на Дома за стари хора в село Стоките. Обществената поръчка по проекта е на стойност от малко над 155 хиляди лева без ДДС.
 
Промяната на местоположението на Дома за стари хора и ситуирането му в града ще създаде по-добри условия на живот, предоставяне на адекватни здравни грижи и социално включване на потребителите. Преместването ще даде възможност на възрастните хора да живеят в рамките на центъра на града в близост до множество културни центрове, които ще им осигурят така необходимото и желано социално включване. От голяма важност са и възможностите за медицинско обслужване в града, които са значително по-добри, а това ще направи услугата достъпна и предпочитана за всички, които се нуждаят от денонощна грижа, социална подкрепа и пълноценен живот в общността.
 
Досегашния дом в село Стоките е бил създаден през далечната 1978 г. и сградата вече не отговаря на съвременните изисква за този тип социална услуга.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево