Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 12 от 18.09.2012





 № 168 Утвърждаване на транспортна схема на пътуващите деца и ученици, подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст за учебната 2012/2013 година

  № 167 Утвърждаване на мрежата от общински училища, детски заведения и обслужващо звено на територията на Община Севлиево за учебната 2012/2013 година





« назад



Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево