Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

14.12.2018

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „РЕМОНТ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ“ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА”На 17 декември 2018 г. от 11:30 часа в зала 200 на Община Севлиево ще се проведе заключителна пресконференция по проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Община Севлиево използва средства по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020, Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация  на грижите на деца“ № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0036-C01 от 02.08.2018 г.

 

По време на пресконференцията екипът за управление на проекта ще представи изпълнените дейности, както и целите за подобряване услугите на Ранна интервенция на уврежданията и родителски умения.

 

Проектът е на стойност е 99 882.50 лв.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево