Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

10.10.2018

Новини по проект „Детската градина – моето любимо място”Новини по проект „Детската градина – моето любимо място”
Новини по проект „Детската градина – моето любимо място”
Новини по проект „Детската градина – моето любимо място”
Новини по проект „Детската градина – моето любимо място”
Новини по проект „Детската градина – моето любимо място”

 

За поредна година децата от ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков и ДГ „Радост“, гр. Севлиево ще участват в изложбата „Тиквени фантазии“, организирана от Община Севлиево по повод празниците на града. Възпитаниците на г-жа Габриела Ангелова и г-жа Рени Ковачева от ателие „Да творим заедно“ по проект „Детската градина – моето любимо място”, BG05M2OP001-3.001-0042, развихриха въображението си на белия лист, като пресъздадоха любимия оранжев зеленчук в различни образи. Техните творби  ще бъдат изложени в централното фоайе на Община Севлиево и всички граждани и гости на града ще имат възможността да ги видят. А възпитаниците на г-жа Николина Ботев от  ДГ „Радост“, ателие „Музикално-танцово“ ще открият изложбата с интересна танцова програма.

Проект „Детската градина – моето любимо място”, BG05M2OP001-3.001-0042 се изпълнява по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Бенефициент на проекта е сдружение „Социална подкрепа и информация“, в партньорство с Община Севлиево, ДГ „Радост“, гр. Севлиево и ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков.

.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево